GGz Breburg en Indigo Brabant bewegen in 2021 letterlijk dichter naar cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. Met de inrichting van negen zogenaamde Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant gaan zij voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Hiermee brengen zij hun expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg naar voren en kan sneller de juiste zorg worden ingezet. Bovendien wordt de zorg meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen vormgegeven. Op 25 mei 2021 opent het eerste centrum haar deuren in Tilburg Noord aan de Lage Witsiebaan.

Antwoord op wachtlijst en veranderende zorgvraag 

GGz Breburg en Indigo Brabant bieden met de Mentale Gezondheidscentra een antwoord op de groeiende wachtlijsten en de veranderende zorgvraag. “Hierdoor ontstaat een ggz die echt tegemoetkomt aan behoefte van mensen die psychisch vastlopen, maar ook aan onze collega zorgverleners die behoefte hebben aan onze expertise,” aldus Julliëtte van Eerd, voorzitter raad van bestuur GGz Breburg. 

Wat gebeurt er in een Mentaal Gezondheidscentrum?

In de Mentale Gezondheidscentra combineren de twee ggz-organisaties de generalistische aanpak van Indigo met de specialistische kennis van GGz Breburg. Transitiedirecteur Bas Dirken vertelt: “Binnen de Mentale Gezondheidscentra bieden we mensen met psychiatrische problematiek binnen een week een zogenaamd verkennend gesprek waarin we onderzoeken welke hulp het beste bij de hulpvraag past. Het antwoord op deze vraag hoeft niet altijd behandeling binnen GGz Breburg te betekenen. Het unieke is dat we hiermee buiten ons eigen domein stappen. Wanneer samen met de cliënt besloten wordt dat GGz Breburg de best passende hulp kan bieden, kan behandeling in het Mentale Gezondheidscentrum plaatsvinden of in een van de expertisecentra van GGz Breburg. Door meer aan te sluiten bij de hulpvraag verwachten we eind 2022 geen wachtlijsten meer te hebben zoals nu het geval is.” Daarnaast blijven wij als GGz Breburg uiteraard ook bereikbaar en beschikbaar voor de acute GGz zorg.

Iedere regio een eigen Mentaal Gezondheidscentrum 

Op 25 mei 2021 opent het eerste Mentale Gezondheidscentrum haar deuren in Tilburg Noord. In juli volgen de centra in Waalwijk en Breda. De rest van het jaar volgen de overige centra, zodat iedere regio in de toekomst een eigen Mentaal Gezondheidscentrum heeft. Zo kan iedere huisarts/POH GGz of zorgprofessional een vast Mentaal Gezondheidscentrum benaderen voor consultatie of advies. Zo worden de huisartsen en zorgprofessionals beter geholpen met de ggz-problematiek die zij in de praktijk tegenkomen. “We verwachten de patiënt hierdoor in sommige gevallen juist ‘uit de ggz’ te kunnen houden, bijvoorbeeld door tijdelijk met de huisarts mee te kijken of medicatie voor te schrijven. Door nauwer samen te werken met ons netwerk kunnen we bovendien makkelijker op- en afschalen tussen specialistische ggz, basis ggz, eerstelijns zorg en maatschappelijke ondersteuning en sneller de juiste hulp bieden,” vertelt Bas Dirken. 

Duurzame coalitie met CZ  

Zorgverzekeraars CZ en VGZ ondersteunen deze beweging zowel inhoudelijk als financieel. GGz Breburg en CZ ondertekenden eind 2020 een zogenoemde duurzame coalitie om samen de komende jaren te werken aan een toekomstgerichte ggz. Daarbij staan het terugdringen van wachtlijsten en het in één keer inzetten van de juiste behandeling hoog op de lijst. Marieke Verlee, manager GGz bij CZ tekende samen met Julliëtte van Eerd eind vorig jaar de duurzame samenwerkingsintentie. Marieke: “We maken afspraken voor de lange termijn en stappen af van onze traditionele jaarlijkse inkoop-verkoop relatie. De inrichting van de Mentale Gezondheidscentra past bij onze gezamenlijke visie op hoe de ggz van de toekomst eruit moet zien.”