Zelfs wanneer alle vacatures zijn vervuld, kan de huidige manier van werken de toenemende vraag naar gespecialiseerde ggz niet beantwoorden. GGz Breburg en Indigo Brabant gaan de zorg daarom  radicaal anders inrichten. Het beoogde resultaat: meer samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders, het verhaal van de cliënt meer centraal waardoor hij eerder op de juiste plek in zorg komt én een aantrekkelijkere werkplek voor professionals.  

We gaan dit doen door in onze regio lokaal verschillende Mentale Gezondheidscentra op te richten.  “Binnen deze centra werken we heel nauw samen met alle partijen die een rol kunnen spelen in de hulpvraag van iemand met psychische problematiek. Denk aan bijvoorbeeld sociale wijkteams, schuldhulpverlening, dagbesteding en andere zorgpartijen”, legt Julliëtte van Eerd, voorzitter Raad van Bestuur uit. De zorgverleners proberen binnen een week iedereen met een hulpvraag een gesprek aan te bieden om in kaart te brengen wat nodig is. “De ervaring leert dat een groot deel van de doorverwezen cliënten een hulpvraag heeft die niet uitsluitend op het terrein van de ggz ligt en dus ook – of wellicht zelfs beter – op een andere manier of een andere plek geholpen kunnen worden. Op termijn moet iedere wijk of stad een eigen centrum krijgen. We werken hierin nauw samen met de huisarts. Iedere huisartsenpraktijk heeft binnen zijn of haar Mentaal Gezondheidscentra een vast contactpersoon om mee te overleggen en consultatie bij aan te vragen."

Julliëtte van Eerd: "Een ander voordeel dat deze beweging kan brengen is dat we het werk voor de professional aantrekkelijker maken. Nu zien we dat professionals soms alleen maar bezig zijn met zeer complexe casussen. Dat is interessant, maar maakt het werk ook zwaar. Door deels te gaan werken in een Mentaal Gezondheidscentra komt daar een betere balans in. Binnen de Mentale Gezondheidscentra zien ze dan ook wat minder complexe problematiek voor een minder lange tijd. Daarnaast werken ze dan een deel van hun tijd in een Expertisecentra, en treffen daar de meer complexe casussen op een bepaald expertisegebied, zoals Trauma of Autisme."