Het afgelopen jaar heeft GGz Breburg samen met partners op initiatief van Active Cues gewerkt aan de ontwikkeling van het initiatief “Kracht van Innovatie”. Met dit platform werken we toe naar een ambitieuze doelstelling, namelijk; “10 miljoen geluksmomenten per dag in de zorg, in 2025!”.


De zorg is in ontwikkeling, de druk op het personeel wordt steeds groter en budgetten worden kleiner. De menselijke maat in de zorg is belangrijker dan ooit. Wij geloven dat technologie een betekenisvolle rol kan spelen in de verbinding tussen cliënt en verzorger en willen de mooie kant van de zorg en innovaties belichten.

Onder het motto dat goed geïmplementeerde techniek eigenlijk nauwelijks opvalt, zoeken we gezamenlijk naar tools, projecten en producten die bij kunnen dragen aan een fijne, werkbare, betaalbare zorg in Nederland. Hierbij richten we ons zowel op de cliënten en patiënten en zijn naasten en mantelzorgers, als op de zorgprofessionals die hen bijstaan.

Kracht van Innovatie

Met de Kracht van Innovatie proberen we een landelijke beweging op gang te brengen die breed gedragen, vanuit alle lagen van de samenleving en alle betrokken partijen een nieuwe kijk op zorg biedt.

Vanuit de samenwerking zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om geluksmomenten te genereren en te promoten. En daar kunnen we uiteraard alle hulp bij gebruiken! Daar hoort ook bij dat we in ons netwerk rondkijken of we organisaties kennen die onze doelstellingen onderstrepen en projecten die zij toch al draaien onder de vlag van “de Kracht van Innovatie” willen hangen.

In juni 2019 opende staatssecretaris Paul Blokhuis in het kader van de Kracht van Innovatie al een prachtige fototentoonstelling op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin is prachtig en beeldend te zien wat geluksmomenten in de zorg voor ons betekenen. Maar dit is natuurlijk niet de enige manier om geluksmomenten te beleven of vast te leggen.

Meer weten of meedoen?

Onderstreep jij of jouw organisatie ook graag de doelstelling om 10 miljoen geluksmomenten per dag te bereiken? Neem dan contact met ons op en sluit je aan bij de belangrijkste beweging binnen de zorg! Meer informatie kun je vinden op https://www.innovation.activecues.com/. Bij GGz Breburg is Ruben Meulman het contactpersoon.