GGz Breburg was met 24 collega’s aanwezig op het najaarscongres van de VGCT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën). Een druk bezocht congres met op sommige dagen maar liefst 1500 deelnemers! Dit jaar stond het congres in het teken van lichaam en geest.

Boeiende sessies, masterclasses, keynotesprekers en het ontmoeten van collega’s. GGz Breburg zette zich als lerende organisatie op de kaart, met maar liefst 7 lezingen, vanuit CLGG én PersonaCura. O.a:

  • Jonna van Eck van der Sluijs: Lezing: De complexe combinatie van psychische en lichamelijke klachten: stand van zaken en collaborative care als voorbeeld van een behandelmodel.

  • Iman Elfeddali: Lezing: eHealth Shared Decision Making programma voor behandelaars van, en patiënten met, somatisch symptoomstoornissen.

  • Eric de Heer: Lezing: De psychopathologische gevolgen van pijnklachten: de ernst, de cognities, de behandeling.

  • Machteld Ouwens: Lezing: Somatisch symptoomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

  • Anique Timmermans: Lezing: Acceptance & Commitment therapie voor somatisch symptoomstoornissen: een klinische illustratie.

  • Lars de Vroege, PhD: Lezing: Alexithymie, Type D persoonlijkheid en cognitieve problematiek bij somatisch-symptoomstoornis. Mogelijkheden voor de behandeling! 

  • Arjan Videler, Lezing: Cognitieve gedragstherapie voor ouderen met somatisch symptoomstoornissen: een exploratieve studie. Symposium: De somatisch-symptoomstoornis: van A(namnese) tot Z(org). Symposium: Soma en psyche van jong tot oud: Innovaties in de behandeling van somatisch symptoomstoornissen.

Meer info.