De dag na Hemelvaart is GGz Breburg minder goed bereikbaar. Ons algemene nummer van de centrale receptie is gewoon bereikbaar (088-0161616). Niet alle zorg wordt op gebruikelijke manier geboden, de receptie kan ook niet naar alle zorgcentra of behandelaren doorverbinden.

Acute ggz en klinieken

Alle opnameklinieken en begeleide woonvormen zijn tijdens deze dag gewoon open en bereikbaar. Er wordt gewerkt volgens de zondagsdienst. Er wordt dus geen ambulante zorg verleend en er vinden geen dagbehandelingen plaats.
Acute zorg en acute opnames vinden wel plaats. In geval van crisis kunnen verwijzers contact opnemen met onze crisisdienst.

Ambulante behandelingen

Alle locaties van GGz Breburg voor ambulante behandeling zijn deze dag gesloten. Er worden geen behandelafspraken ingepland en ook de recepties en afsprakenbalies/zorgsecretariaten zijn deze dag niet bereikbaar. FACT- en VIP-teams zijn op deze dag niet aanwezig. Wel geldt de gebruikelijke telefonische bereikbaarheid zoals die op zondagen voor cliënten geregeld is.

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten zijn deze dag niet bereikbaar. Kantines en werkcafés zijn ook gesloten.