GGz Breburg heeft het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg behaald voor al haar vestigingen. Mieke Heuvelmans (Manager HRM) nam het certificaat op 20 september jl. in aanwezigheid van het Green Team in ontvangst. Geheel volgens de duurzaamheidsprincipes gebeurde de overhandiging hybride.

GGz Breburg streeft ernaar om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. In 2021 heeft GGz Breburg zich daarom opnieuw aangesloten bij de Green Deal Zorg Breda en de Green Deal Zorg Hart van Brabant. Net als in 2020 zijn de duurzaamheidsinitiatieven (toen alleen voor hoofdlocaties in Tilburg en Breda) beloond met een bronzen certificaat. Het certificaat van vandaag is getoetst aan een tiental extra onderwerpen die belangrijk zijn om de organisatie op een duurzame koers te houden.

Enkele goede voorbeelden van verduurzaming binnen GGz Breburg zijn de nieuwbouw in Dongen, het gebruik van eigen groenten, plus de broodjesservice wat leidt tot minder verspilling. Daarnaast heeft een recente ‘Denk-mee’ actie voor duurzame mobiliteit concrete ideeën gebracht die na omzetting in beleid het aantal vervuilende kilometers flink kan reduceren. Vervolgens zijn vele kleine maatregelen genomen om ons energieverbruik terug te dringen en ten slotte is de aandacht voor digitale- en buitenbehandeling hoopgevend voor onze zorg, onze natuur en ons klimaat.

Maurice Roovers, projectleider verduurzaming: Regelmatig krijg ik de vraag: “moeten we in deze drukke tijd de verduurzaming er ook nog bij doen”? Juist nu geldt het verhaal van ‘de haas en de schildpad’. Louter haast aan de dag leggen is niet per se de beste oplossing. De goede kant op lopen wel. Verduurzamen is niet veel anders dan de goede kant oplopen in je bestaande werk.  Laten we dit samen doen zodat we op tijd onze footprint op orde hebben met als doel een toekomst-vaste duurzaam Breburg.”