Graag wil ik je uitnodigen voor de informatiebijeenkomst van de cursus Samen Ondersteunen.

De cursus is bedoeld voor mensen die in hun directe omgeving betrokken zijn bij personen die moeten herstellen van levensontwrichtende gebeurtenissen zoals ziekte, psychische- of verslavingsgerelateerde problemen en die hun eigen ervaring en ervaringskennis willen gebruiken om andere naastbetrokkenen in een soortgelijke situatie te ondersteunen.

In deze bijeenkomst zal uitleg gegeven worden over de inhoud van de cursus en wordt er antwoord geven op alle vragen. 

Datum:   Woensdag 11 december 
Tijd:        van 13.00 uur tot 14.30 uur  
Plaats:   Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg 
Ruimte:  02, eerste verdieping (twee trappen op), eerste ruimte links. Er staat een grote 02 op de deur

Zou je per mail willen bevestigen of je komt? 

Elske van der Velde E.vandervelde@ggzbreburg.nl