Sinds oktober 2019 loopt in SynQuest verband met ondersteuning van subsidie vanuit Zorginstituut Nederland het project ‘Samen Beslissen met ROM op maat en in de keten’. GGz Breburg en Emergis vertellen in dit duo-interview over hun projecten.
  • Marjolein Windrich: voorzitter vakgroep ervaringsdeskundigheid, GGz Breburg. Betrokken bij onderzoek rond samen beslissen met ROM.
  • Cees van Gils: vice-voorzitter van de cliëntenraad. Hij participeert vanaf de start in de ontwikkelingen rond samen beslissen bij GGz Breburg.
  • Anouk Verhagen: beleidsmedewerker kwaliteit, veiligheid & innovatie en ervaringswerker eetstoornissen bij Emergis. Samen met collega beleidsmedewerker Niels Wattel is zij projectleider samen beslissen met ROM.

CLIËNT VINDT EVALUATIEMOMENT BELANGRIJK
"Cliënten van verschillende instellingen gaven in de interviews, die ik las over samen beslissen met ROM, aan dat zij het belangrijk vinden dát het tot een bespreking van de ROM komt in een evaluatiemoment. Ook willen ze inzicht in de resultaten van de meting. Tegelijkertijd gebeurt het in de praktijk nog te weinig.’