Julliëtte van Eerd vertrekt als voorzitter van de raad van bestuur van GGz Breburg. Per 15 januari 2024 wordt zij lid van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Sinds begin 2019 is Julliëtte van Eerd voorzitter van de raad van bestuur van GGz Breburg. Afgelopen 5 jaar heeft zij zich onder andere beziggehouden met de intensivering van de samenwerking met huisartsen en het sociaal domein en de oprichting van Mentale gezondheidscentra. Daarnaast was zij actief in het bestuur van de Nederlandse GGz en was zij actief betrokken bij de cao-afspraken en het IZA. Naast haar warme hart voor Breburg gaan we haar enorme kennis van de ggz en unieke kwaliteiten op gebied van besturen missen.    Julliëtte van Eerd: “Ik kijk terug op een hele goede periode, waarbij ik trots ben op de wijze waarop GGz Breburg zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd. Met de transformatie naar de Mentale gezondheidscentra en Expertisecentra is de organisatie koploper in de beweging naar Passende zorg, zoals we nastreven in het IZA.  Ik ga de fijne samenwerking met collega’s binnen de organisatie en alle partners in het netwerk zeker missen, maar we komen elkaar vanuit mijn nieuwe rol bij het ETZ, ook weer tegen in de regio.”
Paul de Schipper (voorzitter van de raad van toezicht): “Wij als raad van toezicht vinden het ontzettend jammer dat Julliëtte de organisatie, waaraan ze grote bijdrages heeft geleverd, gaat verlaten. GGz Breburg heeft onder leiding van Julliëtte en in samenspraak met professionals, zorgverzekeraars, gemeenten en huisartsen, flink ingezet op vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Op dat pad is er nog veel dat we graag samen met haar hadden gedaan. Dat zetten we nu in vertrouwen door met de rest van de organisatie. Het ETZ is een innovatief en belangrijk ziekenhuis voor de regio. We zijn er trots op dat Julliëtte daar toetreedt tot de raad van bestuur: een stap die we haar van harte gunnen en waarin we haar alle plezier en succes toewensen”.