Het Maatschappelijk Steun Systeem (MSS) Tilburg biedt lichte ondersteuning aan inwoners van Tilburg met een psychische kwetsbaarheid. We spraken met Linda van Belkom, Anne-Marie Buhck en Lieke Paijmans.

Zelfredzaamheid

MSS Tilburg is een samenwerkingsverband tussen Thebe, RIBW-Brabant, Novadic-Kentron en GGz Breburg (gevestigd op de Lage Witsiebaan). “We bieden lichte ondersteuning voor maximaal een jaar. Er moet een bepaalde mate van herstel en zelfredzaamheid zijn, waarin we ondersteuning bieden, zodat mensen na een jaar weer zelfstandig verder kunnen”, vertelt Linda van Belkom, consulent vanuit GGz Breburg.

Lieke Paijmans, ervaringsdeskundige, vult aan: “We brengen alle leefgebieden in kaart; wonen, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid, steun systeem en participatie. Denk aan zingeving, dagbesteding, sociale contacten en praktische ondersteuning (in het huishouden). Je treedt ook op als rolmodel: je weet hoe het is om in het diepe dal te zitten, maar ook hoe daar weer uit te komen. Zo biedt je mensen hoop in hun eigen herstel”. Vanuit GGz Breburg werken er drie ervaringsdeskundigen bij MSS Tilburg.

Eigen kracht

MSS is een multidisciplinair team dat bestaat uit thuisbegeleiders, ervaringsdeskundigen, coördinatoren vrijwilligerswerk (Vriendendienst), een verpleegkundig consulent en een psycholoog consulent. Anne-Marie Buhck, coördinator vrijwilligerswerk, vertelt: “De hulpvraag moet echt vanuit de deelnemer komen. Het werkt niet als iemand gaat zeggen ‘ik denk dat dit goed voor je is’. De motivatie komt dus vanuit de cliënt.”

MSS ondersteunt mensen in het aanspreken van hun eigen krachten, ondanks hun kwetsbaarheden. Vanuit preventief oogpunt streeft MSS ernaar mensen te empoweren en aan te spreken op zelfredzaamheid.

Laagdrempelig

Cliënten kunnen na aanmelding rekenen op een laagdrempelige kennismaking. “We maken kennis en gaan laagdrempelig het gesprek aan. Wie ben je en waar wil je ondersteuning in? Dit doen we bij voorkeur op locatie, bij iemand thuis. We zijn heel outreachend. Het gaat erom mensen weer te laten participeren. Het is ook preventief, om stabilisatie te bewaren. Dat mensen een steunsysteem hebben om op terug te kunnen vallen”, aldus Linda.

Een onderdeel van dat steun systeem kan vanuit Vriendendienst vormgegeven worden. We kunnen voor een jaar een vrijwilliger aan een deelnemer van ons koppelen. Daarnaast brengen we deelnemers van MSS met een netwerkvraag met elkaar in contact via een maatje-maatje traject, waarin we inzetten op duurzamere vriendschap, die zonder begeleiding kan voortbestaan. MSS biedt per jaar aan ongeveer 600 mensen hulp.

Aanmelden

MSS werkt alleen in de gemeente Tilburg. Dit omvat Tilburg, Berkel Enschot en Udenhout. “We krijgen vaak de vraag waar inwoners buiten dit gebied terecht kunnen. We verwijzen dan door naar het wijkteam van de desbetreffende gemeente.”, zegt Anne-Marie. Aanmelden kan via de website (www.msstilburg.nl) of door een mail te sturen of te bellen naar Linda van Belkom (l.vanbelkom@ggzbreburg.nl) 0622398769. Hiervoor is geen beschikking of verwijzing nodig. De ondersteuning is gratis. Als er belangstelling is, wil MSS zich graag een keer in je team voor komen stellen.

Collega’s

Linda van Belkom (consulent) l.vanbelkom@ggzbreburg.nl, 0622398769
Anne-Marie Buhck (coördinator vrijwilligerswerk) : vriendendiensttilburg@ggzbreburg.nl , 0623941234
Elise Swietkowiak  (coördinator vrijwilligerswerk): vriendendiensttilburg@ggzbreburg.nl, 0630619639
Lieke Paijmans (ervaringsdeskundige): l.paijmans@ggzbreburg.nl, 0620958839
Monique Landsberger (ervaringsdeskundige): m.landsberger@ggzbreburg.nl, 0620476445
Jack Janssen (ervaringsdeskundige): j.janssen@ggzbreburg.nl, 0612313855