In het boek Met de Jaren tonen Arjan Videler en Rosalien Wilting wat psychotherapie kan betekenen voor ouderen. "We hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan een reëlere kijk op de behandelmogelijkheden op latere leeftijd. Want psychotherapie bij ouderen is prachtig en belangrijk. Dat verhaal willen we vertellen, samen met de verhalen van onze cliënten."

Waar je als 80-jarige nog makkelijk in aanmerking kan komen voor een nieuwe heup of knie, blijft de behandeling voor het mentale welzijn sterk achter. Helaas hebben we al snel het misplaatste idee dat als het gaat om de mentale gezondheid van ouderen, er niet veel meer te halen is. Ten onrechte: ouderen zijn juist indrukwekkend veerkrachtig. Met de jaren ontwikkelen ze wijsheid en levenservaring, iets wat jongeren per definitie missen.

Boeiende casuïstiek

In Met de Jaren beschrijven Arjan Videler en Rosalien Wilting wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen. Naast de boeiende casuïstiek wordt er gerefereerd naar de (onder)behandeling van ouderen en het effect van late diagnoses. Er wordt gesproken over onderwerpen waarvoor nog relatief weinig aandacht is, zoals het behandelen van psychotrauma, persoonlijkheidsstoornissen, Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK), autisme en ADHD. Ook komen belangrijke thema’s aan bod als levenseinde, kwaliteit van leven en zingeving.

Met de jaren is niet alleen informatief – het is bovenal hoopgevend voor iedereen die met ouderen werkt.

Over de auteurs

Arjan Videler is psychotherapeut, gz-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. Hij promoveerde op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen aan Tilburg University en de Vrije Universiteit Brussel en is expert op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en autisme bij ouderen. Rosalien Wilting is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in ouderen met (chronische) stemmingsklachten, trauma, persoonlijkheidsstoornissen en autisme. Beiden zijn werkzaam bij PersonaCura, het Topklinisch Centrum voor Persoonlijkheids- en Ontwikkelingsstoornissen bij Senioren van GGz Breburg. 

Het boek is te bestellen via:

https://www.boompsychologie.nl/product/100-12804_Met-de-jaren