Tot ons grote verdriet en met een zwaar gemoed laten we jullie weten dat Henk Van As, onze directeur behandelzaken, donderdag 30 maart is overleden.

Het is voor ons niet te bevatten dat zo’n fijne man - als gewaardeerde collega, betrokken psychiater en vooral als persoon - er door een noodlottig ongeval niet meer is. Het verdriet is enorm en we zijn allen zeer van slag. Henk laat zijn vrouw en 2 dochters na. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin, familie en naasten. 

Henk werkte ruim 20 jaar voor GGz Breburg en had een breed netwerk binnen de ggz. Betrokken, kundig en altijd goed gehumeurd; dat is hoe wij aan hem denken. Hij werkte in zijn rol als directeur behandelzaken en psychiater ook veel samen met professionals buiten onze organisatie. Vandaar dat we u via dit bericht op de hoogte brengen en u vragen dit eventueel binnen uw organisatie te delen.

Post voor familie

Mocht u een kaart of een andere attentie willen sturen naar de familie, dan kunt u deze afgeven of opsturen naar: 

GGz Breburg
T.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
Jan Wierhof 7
5017 JD Tilburg

Wij zullen dit verzamelen en aan de familie aanbieden.

Samenwerking 

Komende dagen staan bij ons in het teken van het verwerken van dit enorme verdriet. Ondertussen gaat de zorg natuurlijk gewoon door. Hoewel Henk onvervangbaar is, bekijken we momenteel hoe we zijn werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen oppakken. We houden u hiervan op de hoogte. Heeft u vragen over doorlopende zaken, dan vragen wij u te mailen naar Sigrid Buster (s.buster@ggzbreburg.nl).