PersonaCura, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en autisme bij ouderen van GGz Breburg, heeft op 20 juni het keurmerk TOPGGz ontvangen. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Het gaat daarbij om zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke landelijke commissie. Het keurmerk is voor 4 jaar toegekend, de feestelijke uitreiking hiervan vindt plaats op 26 juni a.s. tijdens het TOPGGz-congres in Amersfoort.

Hoopvol perspectief

Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van gezondheid, geliefden en zelfstandigheid; veel mensen hebben daar moeite mee. Voor de groep 60-plussers met psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en/of autisme weegt het ouder worden extra zwaar. PersonaCura biedt deze groep een hoopvol perspectief door hoogspecialistische diagnostiek en behandeling.

Diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek

Het centrum stelt zeer hoge eisen aan de zorg die wordt verleend. Er is uitgebreid aandacht voor de diagnostiek. De achtergrond van klachten en problemen van cliënten wordt zeer grondig onderzocht.
Gespecialiseerde medewerkers bieden hoogwaardige, 3e lijns behandeling, waarbij familie/naasten zoveel mogelijk worden betrokken. Om er zeker van te zijn welke behandeling het beste werkt - en om te bepalen waar de zorg verder kan worden verbeterd - wordt actief wetenschappelijk onderzoek gedaan.
PersonaCura is ook beschikbaar voor consultatie en advies aan collega’s en voor second opinions.

Verlenging keurmerk TOPGGz voor CLGG

PersonaCura werkt sinds januari 2018 nauw samen met het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG). Het CLGG biedt hoog-specialistische patiëntenzorg voor patiënten met somatisch-symptoomstoornissen, het ontwikkelt innovatieve behandelingen en verricht wetenschappelijk onderzoek. CLGG heeft eind 2014 het keurmerk TOPGGz behaald. Op 20 juni kreeg dit centrum het keurmerk officieel opnieuw toegekend voor 4 jaar.

Opsteker

GGz Breburg is zeer verheugd met de toekenning van het keurmerk TOPGGz voor PersonaCura en de verlenging van hetzelfde keurmerk bij CLGG voor 4 jaar. Meer info: www.ggzbreburg.nl/centra. Lees ook het interview met een trotse Arjan Videler (psychotherapeut en manager behandeling) over zijn werk bij Personacura.