Wij bieden alle ouders die in behandeling komen een preventief gesprek aan over ouderschap en opvoeden. In dit gesprek kijken we samen of jij hierin extra ondersteuning kan gebruiken.

Janneke van Gijn is casemanager bij Centrum Autisme in Tilburg. Haar team is betrokken is bij de pilot Ouderschapsgesprekken. Zelf werkt Janneke al 19 jaar bij GGz Breburg. "

"Ouderschapsgesprekken vormen door hun positieve insteek een zeer zinvol initiatief"

Positieve insteek

“We werken al driekwart jaar met de pilot Ouderschapsgesprekken. Het gaat om iets wat standaard aan iedereen met kinderen kan worden aangeboden. Daarbij is het vertrekpunt niet een probleem, maar de vraag hoe iemand het ouderschap ervaart. Veel ouders zijn bang dat ze het niet goed doen, maar dat was in de situaties waar ik bij betrokken was helemaal niet aan de orde. Het was juist een positief gesprek, waarbij alles ter sprake kan komen. Dat is veel prettiger werken; ook is de drempel minder hoog. We proberen van tevoren goed duidelijk te maken dat het ouderschapsgesprek slechts ondersteunend bedoeld is; het is geen gezinstherapie. Voor ouders met autisme geven we bij de intake aan dat dit er is, maar het kan ook op elk ander moment ingezet worden.

Gesprek met naasten

Wat ik ook goed vind, is dat het gesprek zonder hulpverlening van ons team mag. De cliënt mag in plaats daarvan iemand van zijn eigen familie uitnodigen; hun partner of hun kind. Van de cliënten bij wie ik betrokken ben, is bij de een een kind bij het gesprek geweest en is de ander alleen gegaan. Wat uit het gesprek naar voren kwam, is dat ook de vader erbij hoorde te zijn, want bepaalde zaken moeten met het systeem gedragen worden.

Het scheelt tijd

Tijdens de pilot heb ik tot nog toe twee ouderschapsgesprekken gehad. Het ene gesprek betrof een moeder met een complexe behandelgeschiedenis. Hoewel 1 à 2 consulten weinig is, is achter de schermen door Indigo Brabant veel uitgezocht hoe het zat met de sociale kaart van jeugd en gezin. Voor ons als hulpverleners scheelt dat veel tijd. Bij het andere gesprek kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is om de signalen dat een cliënte niet goed in haar vel zit, goed op te merken en daarover goed te communiceren. Dat geeft meer handvatten hoe daarmee om te gaan. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Hoewel ik zelf maar één van die gesprekken heb bijgewoond, vind ik het een heel zinvol initiatief. Vooral vanwege de positieve insteek: je rol als ouder, zonder dat er eerst een hulpvraag of probleem moet zijn. Bovendien is het ouderschap een belangrijke rol in ons leven.”

De pilot ouderschapsgesprekken draait in de regio Tilburg vanuit de gemeente, waarbij Indigo en drie teams van GGz Breburg samenwerken. Dit zijn de teams: ADHD, forensisch en autisme (ASS). We zijn momenteel bezig met verdere uitbreiding naar andere teams.