Een nieuw initiatief van Centrum FAMEUS, het respijthuis de Cruyshof in Baarle-Nassau, wordt alom lovend ontvangen. Enkele dagen terug, op 31 oktober, viel het zelfs in de prijzen: het was een van de prijswinnaars van de Herstelspecial. Deze prijs ‘met hart voor zinnige zorg’ wordt jaarlijks uitgereikt aan initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. De Cruyshof ontving een geldbedrag van € 10.000,-.

De Herstelspecial is een initiatief van Coöperatie VGZ, in samenwerking met Mind. Klik hier voor meer informatie over deze prijs. Uiteraard zijn alle betrokkenen van respijthuis Cruyshof, waaronder Centrum FAMEUS heel blij met deze prijs.

Respijthuis Cruyshof is een gezamenlijk initiatief van Centrum FAMEUS, Leystromen, Zorgbelang Brabant en de gemeenten Baarle-Nassau, Tilburg en Breda. Inmiddels is de Cruyshof in gereedheid gebracht om de eerste zeven gasten te ontvangen..

Voor meer informatie kun je terecht bij locatiebeheerder Huub Goosen, e-mail: h.goosen@ggzbreburg.nl (telefoon: 06-82537796).
Op de foto toont Melissa Schouten (een van de medewerkers van de Cruyshof) trots de cheque met de geldprijs.