Het Topklinisch Centrum Lichaam Geest en Gezondheid van GGz Breburg heeft samen met Tilburg University, de University of York (UK) en de James Lind Alliance (UK) een partnerschap opgezet. Een stuurgroep volgde een door de JLA opgestelde werkwijze om de top 10 van meest belangrijke vragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) vast te stellen. Deze stuurgroep benoemde deze klachten als medisch niet voldoende verklaarde klachten.

Twee online landelijke vragenlijsten en werkgroep-bijeenkomsten met bijdragen van bijna 700 deelnemers die zelf ervaring hebben met dit soort klachten, hun naasten en zorgprofessionals, leidden tot de volgende top 10 prioriteiten voor wetenschappelijk onderzoek.

De projectgroep zal deze onderzoeksagenda aan de orde stellen bij subsidiegevers teneinde het onderzoek naar ALK verder vorm te geven op een manier die goed aansluit bij wat belangrijk is voor mensen met ALK, hun naasten en zorgverleners. Heb je meer vragen hierover, neem contact op via: jla-studie@ggzbreburg.nl.

Projectgroep: prof. dr. Willem J. Kop, dr. Iman Elfeddali en dr. Arjan Videler (onderzoekers), dr. Linh Nguyen (coördinator), dr. Margot Metz (onafhankelijk voorzitter), prof. Dr. Christina van der Feltz-Cornelis (onderzoeksleider partnerschap University of York), Jonathan Gower (James Lind Alliance).

Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie