Vorige week is onze psychiater en klinisch expert op het gebied van somatisch symptoomstoornissen Jonna van Eck van der Sluys gepromoveerd aan de Tilburg University met haar proefschrift "Combined physical symptoms and mental disorders".

Het proefschrift gaat over de combinatie van lichamelijke klachten en psychische stoornissen. Een van de bevindingen uit het proefschrift is dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor de psychische én de lichamelijke klachten, ongeacht of deze laatste verklaard zijn of niet. Verder onderzoek naar vroege interventie- en behandelingsopties is nodig, vooral voor personen met gecombineerde SOLK en verklaarde lichamelijke symptomen. Een aanpak waarin op basis van goede diagnostiek ‘matched care’ wordt geboden in plaats van de nu gebruikelijke ‘stepped care’ is van belang. Bij ‘matched care’ worden de patiënten met de meest complexe problemen, en degenen met een groot risico dat hun problemen chronisch worden, niet eerst (langdurig) in minder gespecialiseerde settingen behandeld. Zij worden in plaats daarvan snel verwezen naar een gespecialiseerde setting, waar zij gericht en integraal behandeld kunnen worden voor hun complexe problematiek.

Zie de uitgebreide samenvatting van het proefschrift.