In februari is de pilot consultatie van start gegaan bij ongeveer dertig huisartsenpraktijken van Het Huisartsenteam, Zorroo en Huisartsengroep Breda. GGz Breburg en Indigo Brabant gaan de samenwerking aan met huisartsenpraktijken om cliënten met ggz-problematiek sneller passende zorg te bieden. Om dit te realiseren bieden de beide organisaties gezamenlijk consultatie aan. De pilot consultatie is onderdeel van het programma de Reis van de Cliënt en wordt deze week uitgebreid met 78 huisartsenpraktijken van PRO RCH. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Interview met Ineke Breukers, verpleegkundig specialist bij Indigo Brabant en als consultatiegever betrokken bij de pilot consultatie.

Wat is je rol in de pilot consultatie?

Met een andere consultatiegever Jarek van Houten, gz-psycholoog, neem ik deel aan consultatie in de huisartsenpraktijk. Dit is een groot MDO-overleg, waarbij alle zorgdisciplines betrokken bij de huisartsenpraktijk aansluiten. De huisarts, fysiotherapeut, POH-GGZ en andere betrokkenen brengen casuïstiek in. Daarnaast geef ik één dag per week telefonische consultatie. Huisartsen en POH-GGZ bellen mij met vragen over casuïstiek en verwijzingen. Daarnaast denk ik vanuit Indigo Brabant mee over de pilot met de projectleiders Jeannette Saatrube en Jan van Borssum Waalkes.

Om wat voor vragen gaat het?

Soms is er een bekende, bestaande vraag en gaat het om een gezamenlijk probleem. Maar ook nieuwe vragen en verwijzingsvragen komen voorbij. Soms gaat het over medicatie, af en toe kan ik een handvat bieden aan de POH-GGZ hoe een bepaalde casus te vervolgen, of kan ik tips geven over het gebruik van eHealth.

Ook heb ik voorgesteld – vóór de coronacrisis, de uitvoering moet wachten tot er na- om zo nodig eenmalig mee te kijken in een cliëntgesprek op de huisartsenpraktijk of bij de cliënt thuis. Daarnaast willen we inzicht krijgen welke vragen veel spelen in een huisartsenpraktijk in een bepaalde regio en kijken of we daarover meer specifieke kennis kunnen inbrengen, evenals over psychische begeleidingen en behandelingen.

Kun je een voorbeeld geven van een vraag die je krijgt?

Ja, bijvoorbeeld de begeleiding van een moeder die last heeft van somberheid en burn-out klachten. Er speelt dan bijvoorbeeld een partner met verslavingsproblemen en ook heeft het gezin twee jonge kinderen. Wat kun je moeder aanbieden binnen de POH-GGZ en wat zijn vervolgmogelijkheden? Hoe kunnen we de partner of het systeem om het gezin heen mobiliseren om van de verslaving af te komen en wat is in het belang van de kinderen, zoals KOPP/KOV? We bespreken dan met de psychosomatisch fysiotherapeut: zou je iets kunnen betekenen aanvullend op de gesprekken, om de moeder te leren ontspannen? De maatschappelijk werker kan benaderd worden in verband met financiële problemen. Zo wordt het gezin op alle levensgebieden bekeken en hopelijk zo snel en zo goed mogelijk ondersteund.

Dit is dus ontschotting van de zorg in de praktijk?

Ja, inderdaad. De ontschotting van de huisarts, basis ggz en gespecialiseerde ggz. Alles sluit op elkaar aan en er is direct contact.

Hoe is het voor jou om op deze manier te werken?

Geweldig. Ik heb gewerkt binnen de huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner, maar ook in de specialistische ggz. Ik heb 40, bijna 50 jaar werkervaring die ik nu kan combineren om consultatie te bieden. Dat is heel erg leuk.

Wat merkt de cliënt hiervan?

De cliënt staat centraal. Iedereen betrokken bij de zorg kan meedenken: wat heeft deze cliënt nodig, aanvullend op de POH-GGZ. Wie kan dat bieden? Wat kan Indigo Brabant of GGz Breburg hierin betekenen? Maar de zorg hoeft niet door deze organisaties gegeven te worden. Yes We Can Clinics of het PDC in Diemen kan ook. We gaan uit van wat het beste past voor de cliënt en het meeste perspectief biedt. Dat is waar de zorg voor bedoeld is. Je keert weer terug naar de kern.

Wat zijn reacties die je krijgt van consultatievragers?

Consultatievragers geven aan “Hier kan ik mee verder, het heeft me geholpen.” Er komt veel op huisartsen af. Zij hebben het gevoel van ‘ik krijg het allemaal maar op mijn bord, maar weet het ook niet meer’. Dit project brengt oplossingsrichtingen voor huisartsen en POH-GGZ naar voren. Ik hoop dat het gevoel van onmacht dat je soms ziet bij huisartsen en POH-GGZ hierdoor verdwijnt.

Wat zou je zeggen tegen medewerkers die misschien in de toekomst op deze manier gaan werken?

Wat ik wil zeggen tegen medewerkers is: het is heerlijk om bezig te zijn met waar ons vak voor bedoeld is. De cliënt als uitgangspunt en jouw kennis en kunde om in te zetten in het belang van de reis van de cliënt.

Waar hoop je dat het naartoe gaat?

Ik hoop dat er blijvende netwerken ontstaan. Waardoor de vaste verbindingen ontstaan en je elkaar snel kunt bereiken en we snel kunnen acteren. Dat reacties als ‘ik kan niemand bereiken’, dat die verleden tijd worden.

Wat zijn uitdagingen?

Bereiken van de huisartsen die we nu nog niet hebben bereikt. Ook daarvoor willen we zorgen dat zij in staat zijn om de patiënt in de eigen omgeving te behandelen of om hen te adviseren over de juiste verwijzing. Daarnaast is het krijgen van budgettering en zorgen dat het vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraars of ministerie een uitdaging.

De pilot is nu nog beperkt tot de huisarts en de POH, maar we willen in de nabije toekomst ook aan onder andere de wijkteams consultatie bieden en uiteindelijk een sluitend zorgnetwerk voor de hele regio gaan realiseren.