Dit najaar start de bouw van een gezamenlijk woonzorgcomplex en expertisecentrum, waar Thebe en GGz Breburg zich samen zullen inzetten voor de zorg aan ouderen die zich niet meer zelfstandig in de eigen leefomgeving kunnen redden. Vandaag, 2 juli, ondertekenen beide partijen de huurovereenkomst. GGz Breburg wordt in dit pand huurder van Thebe.

Onze huidige samenleving wordt steeds complexer. Dat zie je terug in de problemen die oudere mensen ontwikkelen: gedragsproblematiek, psychische problemen, dementie. In de ouderenzorg merken wij dat de scheidslijn tussen psychiatrie en ouderenzorg steeds vaker vervaagt. Daarom slaan GGz Breburg en Thebe de handen ineen in Breda: in dit nieuwe expertisecentrum dragen wij in gezamenlijkheid de beste zorg voor ouderen met complexe problematiek. Zo dragen wij samen bij aan toekomstbestendige ouderenzorg in Breda. Onze organisaties stemmen het aanbod op zorg & welzijn, behandeling en zorg op elkaar af, zodat elke bewoner de best mogelijke ondersteuning en behandeling krijgt.

Het gebouw Voor Thebe wordt een gebouwdeel ontwikkeld in de vorm van een specialistisch centrum voor 100 verblijfsplaatsen met behandeling gerontopsychiatrische cliënten en niet aangeboren hersenletsel, daarnaast is er ook ruimte voor 10 observatieplekken voor mensen met gedragsproblematiek. GGz Breburg krijgt een gebouwdeel met 30 plaatsen met verblijf voor mensen met psychiatrische problematiek, gecombineerd met levensfaseproblematiek (psychogerontologie) vanaf de leeftijd van 60 jaar. Ook komen er 10 plaatsen voor observatie. Thebe zal bewoners vanuit haar woonzorglocatie Lucia en bewoners vanuit woonzorglocatie Aeneas in het nieuwe gebouw huisvesten.

Princenhage terrein

Het zorgcomplex en expertisecentrum gaat zich vestigen op het Princenhageterrein aan de Heilaarstraat in Breda. SMT Bouw & Vastgoed gaat het door Op Zoom architecten ontworpen gebouw realiseren. Het wordt een stoer gebouw met een centraal hart; het grand café. Daar kunnen mensen elkaar en hun vrienden en familie ontmoeten, maar zullen ook de professionals te vinden zijn. Er zullen minder kantoren komen. De zorg vindt immers bij de mensen zelf plaats. De start van de bouw staat gepland voor de het najaar van 2021, de oplevering van het gebouw vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van 2023.