GGz Breburg is het jaar goed gestart met de aanstelling van twee nieuwe hoogleraren. Dit zijn prof. dr. Bas van Alphen als hoogleraar klinische ouderenpsychologie bij PersonaCura, en prof. dr. Wijo Kop bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid.

Vanaf 1 december is prof. dr. Bas van Alphen (foto) verbonden als hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan PersonaCura. Prof. dr. Wijo Kop is ook 1 december begonnen bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG).

GGz Breburg is erg verheugd met de aanstellingen. Ariëtte van Reekum, psychiater en lid Raad van Bestuur, hierover: ‘Met Wijo Kop, hoogleraar en verbonden aan de vakgroep medische psychologie van Tilburg University, bestaat al meerdere jaren een samenwerking tussen het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid rond onderzoek en onderwijs, op het gebied van SOLK en gecombineerde lichamelijke en psychische klachten. Wijo heeft lange tijd in de VS gewerkt en is onder andere editor van Psychosomatic Medicine. Wijo is een innemende persoonlijkheid en is zeer bescheiden over zijn eigen verdiensten op het gebied van de wetenschap met betrekking tot de psychosomatiek. Maar niets is minder waar! Wat dat betreft past hij zeer goed binnen de GGz Breburg cultuur en binnen de cultuur van CLGG: vriendelijk doch volhardend. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Wijo samen met Jonna van Eck en de andere professionals van het CLGG, het Topklinisch Centrum op een hoger plan zal brengen, zowel wat betreft de wetenschap als wat betreft de kwaliteit van de patiëntenzorg. Wij verheugen ons op de samenwerking.'

Van Reekum over Bas van Alphen: 'Met het aantrekken van Bas van Alphen als hoogleraar voor de afdeling PersonaCura zet GGz Breburg een grote stap voorwaarts op het gebied van de psychotherapie voor ouderen. Een vakgebied dat de laatste jaren toenemend in de belangstelling komt. We weten dat ons vermogen tot aanpassing niet ophoudt bij de volwassen leeftijd. Bas is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Brussel en Tilburg. Hij houdt 22 maart zijn oratie aan Tilburg University. Bas is een ongelofelijk ambitieuze en energieke wetenschapper en professional. Een man met een missie! We zijn heel blij dat hij zich aan ons verbonden heeft en wensen hem en Arjan Videler met zijn team ontzettend veel succes in de verdere uitbouw van de afdeling PersonaCura en hopen van harte dat hun harde werk bekroond wordt met het predicaat Top GGz!'.

Achtergrondinformatie

GGz Breburg is een specialistische ggz-zorgaanbieder. 'Je leven de baas blijven'…dat is wat GGz Breburg mensen met een psychiatrisch probleem belooft. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 11.000 cliënten in de regio Midden- en West-Brabant. Ongeveer 1800 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Het doel van de behandeling bij GGz Breburg is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk het leven weer kan oppakken.

PersonaCura, een van de centra van GGz Breburg, biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en/of autisme. Het gaat om mensen die steeds vaker het gevoel hebben vast te lopen. In relaties, in hun werk, in het omgaan met de uitdagingen die hun leeftijd met zich meebrengt. Ouder worden betekent vaak omgaan met verlies van gezondheid, van naasten, van zelfstandigheid. Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of autisme is dat een vrijwel onmogelijke opgave. Psychische en lichamelijke problemen kunnen dan het gevolg zijn.

Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid van GGz Breburg behandelt patiënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke klachten die verklaard kunnen worden door een chronische somatische ziekte waarbij sprake is van psychische problemen.