Stel de vraag

‘Wat doet het met je als je cliënt overlijdt door suïcide’? Een vraag die bij ons heeft geholpen om het gesprek aan te gaan. Het resultaat is een indrukwekkende bundel die een uniek inzicht geeft in het perspectief van de hulpverlener aan de hand van hun persoonlijke verhalen. Jij kunt nu een gepersonaliseerde editie van deze bundel 'Pijn aan de Zijlijn' ontvangen, om ook in jouw organisatie misschien wel de meest existentiële hulpvraag die we kennen onder de aandacht te brengen: suïcidaliteit.

Psychiater en lid van de raad van bestuur van GGz Breburg Alex de Ridder zegt over het resultaat: “De impact van suïcide is immens en roept gevoelens op van onzekerheid, kwetsbaarheid, verdriet en bovenal grote betrokkenheid. Om dit laatste op te (kunnen blijven) brengen, is het open kunnen delen van de gevoelens die het meemaken van een suïcide oproepen van vitaal belang.”  

Mogelijkheden voor het aanpassen van de huisstijl: 

  • Logo van jouw organisatie op kaft  
  • Eigen voor- en of nawoord toevoegen 
  • Overige wensen zijn te bespreken 

Wil jij namens jouw organisatie gebruik maken van deze eenmalige kans?  

Voor het bestellen van een gepersonaliseerde bundel in jouw eigen huisstijl, neem je contact op met communicatie@ggzbreburg.nl.

Doe dit voor 1 augustus, dan kunnen jouw bundels geleverd worden voor de Wereld Suïcidepreventie Dag in september.