Vanuit jouw eigen visie ga je een wezenlijke bijdrage leveren aan de psychiater van de toekomst. Middels een prachtig opleidingsprogramma waarbij de focus ècht ligt op inhoud en ontwikkeling, omdat je voor administratieve taken ondersteund gaat worden.

GGz Breburg heeft een 4-tal zorggroepen (jeugd, volwassen, impact en ouderen). Afhankelijk van interesse en affiniteit wordt met elkaar gekeken binnen welk centrum de patiëntgebonden uren worden ingevuld (de functie van A-opleider zelf behelst 24 uur).