Het ministerie van VWS heeft 13 nieuwe Koplopers benoemd tijdens de Koploperbijeenkomsten van het Actie Leer Netwerk. De bijeenkomst stond in het teken van het opdoen van inspiratie rondom arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn. Maar ook om kennis op te doen en te delen over gevonden oplossingen om medewerkers te behouden.

Een van de nieuwe koplopers is Fontys Hogeschool met het initiatief ‘Virtual Reality voor onderwijs in kritische situaties’. Het project Virtual Reality traint beginnende professionals om regie te leren nemen in situaties waar zij machteloosheid en stress ervaren tijdens kritische beroepssituaties.

GGz Breburg is trots en verheugd op deze benoeming, ook omdat GGz Breburg één van de partners is van dit initiatief, vanuit het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Centrum Senioren in Tilburg. De andere partners zijn GGzE, Catharinaziekenhuis, Saasen opleidingen en 360 graden verbeeld.

Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk van regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid.

Officiële bericht