De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) GGz Breburg maakt graag zichtbaar(der) welke praktijkrelevante onderzoeken plaatsvinden binnen GGz Breburg en welke inzichten deze onderzoeken voor de praktijk opleveren. Om deze reden is de Wetenschapsprijs GGz Breburg in het leven geroepen: iedereen die werkzaam is bij GGz Breburg en in 2017 of (1e helft) 2018 een artikel, essay, boek(hoofdstuk), scriptie of andere onderzoekspublicatie geschreven had kon meedingen naar deze prijs. Ook kon een collega voordragen worden. Bijdrages konden ingediend worden in de categorie ‘Wetenschappelijk’ (wetenschappelijke publicaties, bv. een wetenschappelijk artikel), of in de categorie ‘Algemeen’ (overige publicaties, bv. een scriptie). Dit leverde 15 inzendingen op: 8 in de categorie Wetenschap en 7 in de categorie Algemeen. Per categorie werd door een onafhankelijke en deskundige beoordelingscommissie een top-3 samengesteld van bijdrages die genomineerd werden voor de prijs. Belangrijk criterium in beide categorieën was de verbinding tussen het onderzoek en de praktijk. De beoordelingscommissie bestond uit onderzoekers (waaronder een onderzoekscollega van GGz Eindhoven/Tranzo), zorgprofessionals, een ervaringsdeskundige en collega van de afdeling communicatie). De beoordelingscommissie was, net als bij de vorige editie van de Wetenschapsprijs, onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen.

Vervolgens kon door iedereen binnen GGz Breburg (via Intranet) op de genomineerden gestemd worden, wat door veel (185) GGz Breburg medewerkers gedaan is. Dit resulteerde in de volgende mooie uitslag:

 

Categorie Wetenschap

3e plaats – Robert van Hennik (systeemtherapeut), titel artikel “Practice Based Evidence Based Practice -Navigating based on coordinated improvisation, collaborative learning and multi-methods research in Feedback Informed Systemic Therapy“ (Practice Based Evidence Based Practice – Navigeren in complexe systemen in feedbackgestuurde systeemtherapie)

2e plaats – Lars de Vroege (onderzoeker en GZ-psycholoog i.o.), titel artikel “Neurocognitive dysfunctioning and the impact of comorbid depression and anxiety in patients with somatic symptom and related disorders: a cross-sectional clinical study” (Neurocognitief (dys)functioneren bij cliënten met een somatische symptoomstoornis)

1e plaats – Noortje Verpalen (klinisch psycholoog) – titel artikel “Schaamte bij personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis“

Categorie Algemeen

3e plaats – Riko Frijters (verpleegkundige) – titel scriptie “Levensverhalen bij psychiatrische problematiek“

2e plaats – Ingrid Brummelhuis (verpleegkundig specialist) - titel onderzoeksverslag/artikel “Een kwalitatief verkennend onderzoek naar wat de client nodig denkt te hebben voor het vormgeven van de ouderrol tijdens de opname”

1e plaats – Suzan Jongenelen (verpleegkundig specialist)- titel onderzoeksverslag/artikel “‘Ik voel me alleen, alleen op deze wereld’ – Een kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar ervaren eenzaamheidsgevoelens bij langdurig opgenomen cliënten met schizofrenie“.

De winnaars, Suzan Jongenelen en Noortje Verpalen, werden op hun werkplek ‘overvallen’ met de gewonnen Wetenschapsprijs en de persoonlijke felicitaties van Ariette van Reekum (Raad van Bestuur). Beide trotse winnaars vertelden dat ze vanuit hun onderzoek(sresultaten) daadwerkelijk een link leggen naar de praktijk. Suzan heeft een module ontwikkeld waarin aandacht besteed wordt aan (het verminderen van) eenzaamheidsgevoelens en Noortje geeft aan in behandelcontacten er rekening mee te houden dat bij cliënten die boosheid uiten onderliggend daaraan schaamtegevoelens (kunnen) spelen die cliënten niet snel uit zichzelf benoemen.  

 

Meer weten? Neem contact op met Helene Andrea (afdeling Innovatie en Kwaliteit), email h.andrea@ggzbreburg.nl

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) GGz Breburg
Taken:

 1. Het toetsen, beoordelen en corrigeren van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen en -protocollen, aan het te voeren onderzoeksbeleid en aan methodologische criteria
 2. Het adviseren van de Raad van Bestuur over de vraag of een onderzoeksvoorstel ter (verdere) toetsing dient te worden voorgelegd aan de medisch-ethische toetsingscommissie (METC Brabant)
 3. Het monitoren en registreren van lopende onderzoeken
 4. Het ondersteunen en adviseren van het academiseringsbeleid

Welke onderzoeken zijn ‘CWO-plichtig’, dus dienen aan de CWO voorgelegd te worden:

 • Onderzoek waarbij cliënten (en/of hun naasten) bevraagd worden
 • Onderzoek waarbij gebruik gemaakt van voor een ander doel verzamelde gegevens (bv. ROM- gegevens en/of dossiergegeven

Leden CWO GGz Breburg: Arjan Videler (voorzitter), Helene Andrea (secretaris), Mirjam Kouijzer, Machteld Ouwens, Marit Uijl, Eline Jochems, Astrid Dirks, Yolande Voskes, Linda van Dorp (ondersteuner)

De vijftien inzendingen in ‘vogelvlucht’/trefwoorden

 • Bipolaire stoornis en middelenmisbruik (groepstherapie)
 • Collaborative care bij depressie
 • Eenzaamheidsgevoelens schizofrenie
 • Ervaringsdeskundigheid en herstel
 • Feedbackgestuurde systeemtherapie
 • Herstelproces vanuit clientperspectief
 • Levensverhalen bij psychiatrische problematiek
 • Mindfulness en affect
 • Neurocognitief (dys)functioneren bij de somatisch symptoomstoornis
 • Ouderrol tijdens de opname
 • Pijn en psychopathologie
 • Samen beslissen in de intake
 • Schaamte bij de borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Somatisch symptoomstoornis bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen
 • Tijdstrends suïcide incidentie