Centrum Jeugd

Behandelaanbod

Rust

'Ik was altijd heel druk. Nu heb ik geleerd rustiger te denken. Ik vind het een stuk leuker zoals het nu gaat.' Lees mijn verhaal

Centrum Jeugd

GGz Breburg is een veelzijdige specialist in psychiatrie. Centrum Jeugd biedt hoogspecialistische behandeling voor complexe hulpvragen die vragen om een integrale aanpak (1-gezin, 1-plan). Vaak is sprake van problemen op meerdere levensgebieden (opvoedingsproblemen, gezinsproblematiek schulden, verslaving, niet naar school gaan), zijn er meerdere stoornissen aanwezig en is er kans op crisis en suïcidaliteit.

We bieden zorg aan kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. In veel gevallen is al eerder hulp ingezet of zijn andere zorgaanbieders nog actief. De complexiteit is groot en het vertrouwen van de cliënt in hulpverlening is soms beschadigd. We zetten ons in om deze kinderen, jongeren en gezinnen verder te helpen om hun problematiek de baas te worden. 

Lees meer over ons centrum in deze uitgave of bekijk deze flyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor hulp

Onder de 18 jaar
Bij een zorg- of hulpvraag zul je eerst moeten aankloppen bij jouw gemeente, meestal is dit bij een sociaal wijkteam, in de wijk van je gemeente. Hoe dit aanmelden geregeld is, kan verschillen per gemeente. Een huisarts kan ook naar ons verwijzen.
Als de gemeente (wijkteam) of de huisarts concludeert dat er specialistische jeugd-ggz nodig is kan naar ons Centrum Jeugd worden verwezen.

18 jaar en ouder (t/m 23 jaar) 
Als je 18 jaar bent valt je behandeling niet (meer) onder de Jeugdwet. Aanmelden voor hulp gaat via je huisarts.

Zorgbemiddelaars

GGz Breburg heeft zorgbemiddelaars aangesteld die onze partners (gemeenten, huisartsen, CJG’s etc.) kunnen helpen bij hun vragen wanneer zij cliënten in de leeftijd tot en met 23 jaar willen doorverwijzen. Hieronder vindt u de namen en het telefoonnummer van deze zorgbemiddelaars. Bent u verwijzer en heeft u een vraag? Aarzelt u niet om te bellen. U kunt contact opnemen met de volgende zorgbemiddelaars:

  • Imke van Wijk 
  • Sandra Valentin 
  • Kitty van den Boomen
  • Anne Nijenkamp
  • Lotte Hardenbol

Onze zorgbemiddelaars zijn tijdens kantooruren bereikbaar op ons centrale telefoonnummer 088-0166202. U kunt vragen een zorgbemiddelaar te spreken wanneer u vragen heeft over het zorgaanbod van Centrum Jeugd, vragen over een verwijzing, bespoediging en wachttijden. Tevens kunt u uw vragen stellen via zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl. Let op: als er sprake is van spoed is het niet voldoende om dit alleen in de verwijsbrief te vermelden, u kunt dan het beste ook bellen.

Wie betaalt mijn behandeling bij Centrum Jeugd?

Zie de informatie op deze pagina onder andere bij het kopje 'Wie betaalt de behandeling van jeugd/jongere?'.

Privacyverklaring

Als een kind of jeugdige bij ons Centrum Jeugd in behandeling is, of is geweest, dan is het zo dat GGz Breburg wettelijk verplicht is om bij de declaratie (de rekening) aan de gemeente de zogeheten hoofddiagnosegroep te vermelden. Als een ouder, de gezagdrager(s) of het kind hier bezwaar tegen heeft, kan een privacyverklaring formulier worden ingevuld om dit aan te geven. Lees verder.

Psychische aandoeningen

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld ADHD, autisme, of andere psychische aandoeningen, kijk dan eens op deze site.

 

Contact opnemen

Telefoon:  088 - 016 16 16
E-mail:  info@ggzbreburg.nl

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.