Centrum Jeugd

Behandelaanbod

Rust

'Ik was altijd heel druk. Nu heb ik geleerd rustiger te denken. Ik vind het een stuk leuker zoals het nu gaat.' Lees mijn verhaal

Centrum Jeugd

Wie komen er bij Centrum Jeugd?

Wij zien in ons Centrum Jeugd kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar. Meestal hebben zij de volgende soort vragen:

  • Hoe kom ik van mijn angsten af? 
  • Hoe kan ik goed contact hebben met de mensen om mij heen? 
  • Hoe kan ik beter met mijn emoties omgaan? 
  • Hoe kan ik beter snappen wat mensen bedoelen als ze tegen me praten?

Het kan zijn dat er iets meer aan de hand is waardoor bepaalde dingen moeilijker of minder prettig verlopen. Dit zoeken we dan samen met jou uit en we bekijken wat je er aan kunt gaan doen. Je kunt dan denken aan ADHD, autisme of een angststoornis of stemmingsstoornis. Er zijn ook jongeren die problemen hebben met eten. Sommigen eten heel weinig, anderen hebben juist buien waarin ze heel veel eten. Het kan zijn dat er sprake is van een eetstoornis. Je hebt misschien wel eens gehoord van anorexia of boulimia nervosa. In ons Centrum Jeugd kun je ook voor dit soort problemen terecht.

Welke behandeling krijg je?

Dat is natuurlijk afhankelijk van wat er met je aan de hand is. De behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ambulante behandeling, thuisbehandeling, deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flyer van Centrum Jeugd 'Weer zelf verder in het dagelijks leven'

Lees meer over ons centrum in de flyer of wat uitgebreidere algemene folder.

Aanmelden voor hulp

Onder de 18 jaar
Bij een zorg- of hulpvraag zul je eerst moeten aankloppen bij jouw gemeente, meestal is dit bij een sociaal wijkteam, in de wijk van je gemeente. Hoe dit aanmelden geregeld is, kan verschillen per gemeente. Een huisarts kan ook naar ons verwijzen.
Als de gemeente (wijkteam) of de huisarts concludeert dat er specialistische jeugd-ggz nodig is kan naar ons Centrum Jeugd worden verwezen.

18 jaar en ouder (t/m 23 jaar) 
Als je 18 jaar bent valt je behandeling niet (meer) onder de Jeugdwet. Aanmelden voor hulp gaat via je huisarts.

Zorgbemiddelaars

GGz Breburg heeft zorgbemiddelaars aangesteld die onze partners (gemeenten, huisartsen, CJG’s etc.) kunnen helpen bij hun vragen wanneer zij cliënten in de leeftijd tot en met 23 jaar willen doorverwijzen. Hieronder vindt u de namen en het telefoonnummer van deze zorgbemiddelaars. Bent u verwijzer en heeft u een vraag? Aarzelt u niet om te bellen. U kunt contact opnemen met de volgende zorgbemiddelaars:

  • Imke van Wijk 
  • Sandra Valentin 
  • Kitty van den Boomen
  • Anne Nijenkamp
  • Lotte Hardenbol

Onze zorgbemiddelaars zijn tijdens kantooruren bereikbaar op ons centrale telefoonnummer 088-0166202. U kunt vragen een zorgbemiddelaar te spreken wanneer u vragen heeft over het zorgaanbod van Centrum Jeugd, vragen over een verwijzing, bespoediging en wachttijden. Tevens kunt u uw vragen stellen via zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl. Let op: als er sprake is van spoed is het niet voldoende om dit alleen in de verwijsbrief te vermelden, u kunt dan het beste ook bellen.

Wie betaalt mijn behandeling bij Centrum Jeugd?

Zie de informatie op deze pagina onder andere bij het kopje 'Wie betaalt de behandeling van jeugd/jongere?'.

Privacyverklaring

Als een kind of jeugdige bij ons Centrum Jeugd in behandeling is, of is geweest, dan is het zo dat GGz Breburg wettelijk verplicht is om bij de declaratie (de rekening) aan de gemeente de zogeheten hoofddiagnosegroep te vermelden. Als een ouder, de gezagdrager(s) of het kind hier bezwaar tegen heeft, kan een privacyverklaring formulier worden ingevuld om dit aan te geven. Lees verder.

Psychische aandoeningen

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld ADHD, autisme, of andere psychische aandoeningen, kijk dan eens op deze site.

 

Contact opnemen

Telefoon:  088 - 016 16 16
E-mail:  info@ggzbreburg.nl

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.