Centrum Werken & Leren

Behandelaanbod

Vertrouwen

'Iemand aan een betaalde baan helpen is voor mij het mooiste wat er is.' Lees mijn verhaal

Centrum Werken & Leren

Voor alle mensen met een langdurende psychiatrische aandoening biedt Centrum Werken & Leren verschillende vormen van zinvolle dagbesteding, arbeid en educatie. Het centrum beschikt over dagactiviteitencentra in alle regio’s van GGz Breburg waar bezoekers een dagstructuur kunnen opbouwen door middel van (re-)creatieve activiteiten.
Voor mensen met belangstelling voor arbeidstraining of -reïntegratie, zijn er arbeidsprojecten zoals het groenbedrijf, horeca of kantoorprojecten.

Trajectbegeleiders kunnen bemiddelen naar een werkplek bij bedrijven en instellingen. Ook zijn er verschillende educatieve projecten en praktische cursussen in sociale vaardigheden of kunnen we begeleiden bij het oppakken van een reguliere opleiding.

Zie meer op http://werkenenleren.ggzbreburg.nl/ of bel ons: 088-0165800.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.