Aanmelden Jeugd / Senioren

Contact

Wilt u zich aanmelden voor een behandeling bij GGz Breburg? Dat gaat via de volgende vijf stappen:

 1. Contact opnemen met huisarts of wijkteam (gemeente)
  Uw huisarts kan u doorverwijzen naar GGz Breburg (bent u een verwijzer? zie hier). 
  Let op: Voor het aanmelden van jeugd onder de 18 jaar kunt u ook contact opnemen met uw gemeente, meestal is dit bij een sociaal wijkteam, in de wijk van uw gemeente. Hoe dit aanmelden daar geregeld is, kan verschillen per gemeente

 2. Eerste contact met GGz Breburg
  Wanneer de verwijzing van uw huisarts of een wijkteam aan GGz Breburg is doorgegeven, leggen wij uw gegevens vast in ons systeem en nemen wij contact met u op voor het bepalen van een geschikt moment voor het telefonische aanmeldgesprek (zie punt 3). U kunt ook zelf contact opnemen met het aanmeldsecretariaat indien u bent verwezen naar GGz Breburg door uw huisarts:

  Senioren
  Voor regio Breda kan dit via telefoonnummer: 088 - 01 602 80 en voor regio Tilburg kan dit via het telefoonnummer 088 - 01 616 00. Het aanmeldsecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.
  Het postadres voor Breda is Baronielaan 165, 4818 PG Breda en voor Tilburg Postbus 770, 5000 AT Tilburg.

  Jeugd
  Voor Jeugd (jongeren tot 23 jaar) kan dit via telefoonnummer: 088 - 01 661 88 voor zowel de regio Tilburg als Breda. Het aanmeldsecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.
  Het postadres voor alle locaties van Jeugd is de Poolseweg 190, 4818 CG Breda.

 3. Aanmeldgesprek en vragenlijst 
  Wij sturen u een vragenlijst toe en u wordt verzocht deze binnen een week in te vullen en terug te sturen. Dit kan digitaal, wij vragen daarvoor om uw e-mailadres. Beschikt u niet over de mogelijkheid deze lijst via de computer in te vullen, dan sturen we u een vragenlijst per post. Daarna vindt het telefonische aanmeldgesprek met een van onze aanmeldmedewerkers plaats. Dit gesprek duurt ongeveer een kwartier. Aan de hand van dit gesprek, de uitkomst van de vragenlijst en de verwijzing van uw arts, kan de aanmeldmedewerker in overleg met u vaststellen wat voor GGz hulpverlening het beste bij u past. De aanmeldmedewerker zorgt voor de verwijzing naar betreffende afdeling en deze afdeling nodigt u uit voor een intakegesprek.

 4. Intakegesprek
  Na de verwijzing van de aanmeldmedewerker (punt 3) krijgt u een intakegesprek met een hulpverlener. Hij brengt uw situatie in kaart en bekijkt welke behandeling het beste bij u past. Hij maakt een verslag van de gesprekken die hij met u heeft. Daarna wordt samen met een deskundig team een behandeladvies geschreven en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

 5. Start behandeling
  GGz Breburg heeft veel behandelmogelijkheden. Als het behandelplan is vastgesteld, volgt hierover een gesprek met u. De behandeling kan nu starten.

Wachttijden

Voor bepaalde behandelingen bij GGz Breburg krijgt u te maken met een wachttijd.

Soms is hulp van anderen nodig

GGz Breburg is een zorginstelling in de tweede lijn. Dat betekent dat we bij de aanmelding overleggen of een cliënt door ons, of beter door anderen geholpen kan worden. Bijvoorbeeld door eerstelijnshulpverleners het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen of eerstelijnspsychotherapeuten. Of door gespecialiseerde hulpverleners in de verslaving, gehandicapten- of ouderenzorg.

Indicatie CIZ

Bij langdurige en complexe zorg is een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). GGz Breburg heeft een eigen team ‘Zorgadvies en –bemiddeling’ dat vragen hierover kan beantwoorden. U kunt contact met hen opnemen via ons centrale telefoonnummer 088-0161616 of per email naar: TeamZABBreburg@ggzbreburg.nl.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.