Compliment of klacht?

Contact

Uw compliment of klacht kunt u het beste vertellen tegen degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige, of een andere medewerker van GGz Breburg. Dit is de kortste weg. Wilt u een algemene opmerking maken over onze zorg en service, dan kunt ook e-mailen naar info@ggzbreburg.nl

Daarnaast zijn er drie andere manieren om uw klacht door te geven:

1. Een klacht enkel schriftelijk doorgeven
Als u alleen maar iets wilt doorgeven, bijvoorbeeld over de mogelijkheid omtrent bezoek, over de maaltijden, over de parkeergelegenheid, de bereikbaarheid of over iets anders, kunt u dit laten weten aan de klachtenfunctionaris Dit wordt doorgegeven aan diegene die er verantwoordelijk voor is.

2. Bemiddeling
Als u uw probleem of klacht opgelost wilt hebben, kan een  bemiddelingsgesprek of traject  een manier zijn die u aan kan spreken. Het is een snelle en informele manier om uw klacht onder de aandacht te brengen. De klachtenfunctionaris overlegt met u hoe dit bemiddelingstraject het beste vormgegeven kan worden. Zo’n traject kan helpen om tot een oplossing te komen.

3. De klacht niet opgelost bij de bemiddeling?
Onze ervaring is dat door bemiddeling bijna alle klachten opgelost kunnen worden. Mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomsten van deze bemiddeling dan zijn er nog andere manieren om met uw klacht om te gaan. Bijvoorbeeld een formeel oordeel over uw klacht door de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren en zal met u overleggen welke weg te bewandelen  Vanwege de privacy kunt u alleen zelf een schriftelijke klacht indienen. U mag wel iemand anders machtigen om voor u een klacht in te dienen. Als een patiënt overleden is, kunnen de directe nabestaanden van de patiënt een klacht indienen. Als naastbetrokkenen kunt u alleen een klacht indienen die uzelf betreft. Voor meer informatie; zie het klachtenreglement.

Voor alle drie de opties kunt u terecht bij:

Digitaal: Klachtenopvang@ggzbreburg.nl
U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

Per post: Klachtenopvang cliënten
               Postbus 770
               5000 AT Tilburg

Binnen GGz Breburg is een klachtenfunctionaris werkzaam. Deze klachtenfunctionaris zal u uitleggen wat u allemaal kunt doen als u een klacht heeft en zal met u overleggen hoe het beste met uw klacht kan worden om gegaan. De klachtenfunctionaris neemt een neutrale positie in. Zijn telefoonnummer is 06-22138279. Mocht u hem niet kunnen bereiken dan kunt u met de secretaresse contact opnemen: 06-30695286 of een e-mail sturen. Bij vermelding van uw telefoonnummer in uw klachtbrief wordt u door de klachtenfunctionaris gebeld worden om uw klacht te bespreken.

Advies en ondersteuning
De PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP) of Familievertouwenspersoon (FVP) voor naastbetrokkenen
Als u graag steun wilt hebben bij het bespreken en/of het op papier zetten van uw klacht kunt u terecht bij de PVP of FVP. Zij of hij bespreekt met u op welke wijze u het best geholpen zou kunnen worden. De PVP en FVP werken onafhankelijk van GGz Breburg.
Voor GGz Breburg zijn er twee PVP-en werkzaam en één FVP:

Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)
Adviespunt Zorgbelang
Voor alle vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht op de website www.adviespuntzorgbelang.nl


Belangrijk is dat uw ontevredenheid wordt weggenomen en dat u zich gehoord voelt. Het is voor u én voor GGz Breburg van belang dat u uw onvrede aan ons doorgeeft.

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.