Historie

Over Ons

Beide instellingen hebben dezelfde visie op zorg: patiënten met psychiatrische aandoeningen en de daarmee samenhangende psychosociale problematiek en gedragsstoornissen staan centraal.

Redenen om te fuseren waren onder meer:

  • De wens om het huidige brede GGz-aanbod (van ambulante tot en met klinische behandeling) te behouden, nu en in de toekomst.
  • Het specialistisch aanbod en wetenschappelijk onderzoek verder te versterken.
  • Ondersteunende processen kwalitatief beter en tegen lagere kosten organiseren.

De door de fusie ontstane schaalgrootte van de organisatie is een middel om de continuïteit en de kwaliteit nu en in de toekomst te versterken.

Partners ontstaan uit eerdere fusies

GGz Midden-Brabant is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen psychiatrisch ziekenhuis Jan Wier en Riagg Midden-Brabant, de oudste fusie in zijn soort in Nederland.

GGz Regio Breda is in 1999 ontstaan uit de fusie tussen het Hooghuys, RIBW en Riagg regio Breda. Later is hier ook het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Mark bijgekomen.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.