Kwaliteit van zorg

Over Ons

Kwaliteitsstatuut ggz 

GGz Breburg heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt u onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut. In het statuut wordt onder andere bepaald wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Lees ook onze folder 'De Regiebehandelaar'.

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.


Koploper in meten en monitoren

GGz Breburg is koploper in het meten en monitoren van de behandelingsresultaten. Dit gebeurt met Routine Outcome Monitoring (ROM). Cliënten vullen op vaste momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in, waardoor zij samen met de behandelaar inzicht krijgen in hun vorderingen op weg naar herstel. Ook leggen we bedrijfsprocessen systematisch vast zodat voor iedereen duidelijk is hoe we binnen GGz Breburg omgaan met verschillende situaties.


HKZ gecertificeerd
 

HKZ

GGz Breburg is HKZ-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat een onafhankelijke, externe certificeerder DEKRA heeft vastgesteld dat de zorg van GGz Breburg voldoet aan landelijk vastgestelde normen en kwaliteitscriteria. De kwaliteit wordt gewaarborgd door het uitvoeren van jaarlijkse vervolgaudits door DEKRA en door het organiseren van interne audits. Daarnaast wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in het jaarverslag dat voor iedereen beschikbaar is op internet. Meer informatie over de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector is te vinden op www.hkz.nl.
 

TOPGGz

TOPGGZ

Het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid heeft eind 2014 het Keurmerk TOPGGz van de Stichting TopGGz behaald. Sindsdien heet dit centrum Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid. Het centrum maakt deel uit van het netwerk Lichamelijk Onverklaarde Klachten, van het Landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest, opgericht door Trimbos-instituut en GGz Breburg, en van het Europese netwerk EURASMUS. Dit netwerk is gericht op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dit soort klachten.

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.