Raad van Bestuur

Over Ons

De Raad van Bestuur van GGz Breburg heeft de volgende samenstelling:

 Arriëtte van Reekum             Guus van Weelden

Mw. Drs. A.C. (Ariëtte) van Reekum

psychiater, bestuurder

 

Drs. Guus van Weelden 

voorzitter  

 

 

Klik hier voor het reglement van de Raad van Bestuur. Dit reglement is geagendeerd voor de vergadering van de Raad van Bestuur op 3 augustus 2015; ter vaststelling. Goedkeuring door de Raad van Toezicht vindt vervolgens plaats in augustus 2015.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.