Raad van Toezicht

Over Ons

De Raad van Toezicht is statutair bevoegd om een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur goed te keuren, waaronder het meerjaren beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De raad is zodanig samengesteld dat onafhankelijk en kritisch kunnen opereren is gewaarborgd. Er is een voorzitter, een vicevoorzitter, een financiële auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Periodiek is een lid aanwezig bij de overlegvergadering met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
 

Samenstelling

Voorzitter:

  • M. Bontje

Leden:

  • W.J.C.M. Jong-Verspeek
  • A.A. van de Meene
  • A. Zuure 
  • J.Taks
  • J.R. Veldhuizen
  • B. de Vries


Klik hier voor het reglement van de Raad van Toezicht. Dit reglement is geagendeerd voor de vergadering van de Raad van Bestuur op 3 augustus 2015; ter vaststelling. Goedkeuring door de Raad van Toezicht vindt vervolgens plaats in augustus 2015.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.