Samenwerking

Over Ons

Openbare geestelijke gezondheidszorg

We voelen ons medeverantwoordelijk voor een psychisch gezond leefmilieu voor alle burgers in de gemeenten en buurten in onze regio. Daarvoor investeren wij met onze zorgpartners en gemeentelijke instellingen in openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz), bemoeizorg, psychosociale hulpverlening bij ongelukken en rampen en in diverse vormen van preventie.

SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden Brabant)

Specialistische jeugdhulporganisaties in onze regio zochten elkaar in de afgelopen twee jaar op en verenigden zich in de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden Brabant (SJS). Via het Zorgcollectief Hart van Brabant sloten vervolgens ook veel kleinere aanbieders zich bij SJS aan. Er is veel werk verzet om elkaar beter te leren kennen en om, in samenwerking met de Hart van Brabant-gemeenten, te komen tot jeugdhulp ‘nieuwe stijl’: wezenlijk anders werken vanuit het principe één gezin, één plan. Lees meer...

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg (MSS)

Het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg (MSS) wordt gevormd door 4 organisaties: GGz Breburg, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Thuisbegeleiding. Het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg is een initiatief van de gemeente Tilburg. Lees meer...

Synquest

GGz Breburg is partner in het samenwerkingsverband SynQuest. In Synquest werken zeven GGz-instellingen, met ondersteuning van academische centra, samen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door:

  •  De toepassing van bewezen effectieve behandelingen. 
  •  Het gestandaardiseerd meten van de uitkomsten van de behandeling.

Lees meer...

ROMCKAP

GGz Breburg neemt deel aan ROMCKAP. Dit is een samenwerkingsverband van Kinder- en Jeugdpsychiatrische instellingen en academische centra. Zo willen we de zorg aan kinderen met een psychiatrische stoornis te verbeteren, door het ontwikkelen en organiseren van het meten van de uitkomsten van de behandeling.
Lees meer...

Housing First

Housing First is ontstaan uit een samenwerkingsovereenkomst tussen GGz Breburg, Novadic-Kentron in Tilburg, VOF Dubbele Diagnose, RIBW Midden-Brabant en Traverse. Housing First richt zich op kwetsbare mensen die door een stapeling van problemen dak- en thuisloos zijn geraakt. Zij kampen met problemen op meerdere terreinen, zoals sociale, financiële, psychiatrische en/of verslavingsproblemen, en ze veroorzaken vaak onrust in de omgeving. Housing First biedt deze groep een passende woning, met aansluitend een hulptraject.
Lees meer...

ESPRi

GGz Breburg neemt deel aan het Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi). ESPRi is een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGz-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC. De samenwerking betreft het onderzoek op het brede terrein van de psychiatrie en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Dit omvat zowel het bevorderen van de geestelijke (volks)gezondheid van de algemene bevolking, de ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving of binnen instituties, als (onderzoek naar) de interactie tussen personen, de omgeving en (het ontwikkelen) van psychiatrische aandoeningen.
Lees meer...

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.