Privacyverklaring jeugd

Privacyverklaring jeugd

Gemeenten

Voorheen werd een behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar door de zorgverzekeraar betaald aan GGz Breburg, maar sinds 1 januari 2015 betaalt de gemeente deze behandeling aan GGz Breburg. Wij brengen de behandeling van een kind of jeugdige (tot 18 jaar) dus in rekening bij de gemeente, in de vorm van een declaratie. Nu is het zo dat GGz Breburg wettelijk verplicht is om bij de declaratie aan de gemeente de zogeheten hoofddiagnosegroep, waarbinnen het ziektebeeld van het kind of de jeugdige valt, te vermelden[1]. De diagnose zelf wordt niet gegeven.

Formulier privacyverklaring

Het kan zijn dat een ouder, de gezagdrager(s) of het kind er bezwaar tegen heeft dat deze hoofddiagnosegroep aan de gemeente wordt gemeld. Is dat het geval, dan kan dit worden aangegeven door bijgaand formulier 'Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-ggz’ uit te printen, volledig in te vullen (op de plaats waar ‘patiënt’ en ‘gezagsdrager’ vermeld staat) en naar ons op te sturen: t.a.v. secretariaat Jeugd, Poolseweg 190, Antwoordnummer 10227, 4800 VB Breda. GGz Breburg stuurt het ondertekende bezwaar dan met de declaratie mee naar de gemeente, zonder de hoofddiagnosegroep te vermelden. Vergeet niet plaats , datum én de handtekening (patiënt én eventueel gezagsdrager) in te (laten) vullen. Zie ook eventueel de toelichting bij het formulier.

GGz Breburg zal iedere nieuwe cliënt tot 18 jaar wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Bestaande cliënten tot 18 jaar, voor wie wij voor het eerst een declaratie sturen naar de gemeente (m.b.t het behandeljaar 2015), worden, of zijn, persoonlijk benaderd over deze mogelijkheid tot bezwaar.

Niet verplicht

Voor de duidelijkheid: het invullen en ondertekenen van het formulier is niet verplicht.
Als u niets doet, sturen wij voortaan bij de declaraties van de behandeling aan de gemeente gegevens mee over de hoofddiagnosegroep.

Kosten behandeling

Lees eventueel hier meer over de kosten van een behandeling bij GGz Breburg en wie welke zorg betaald, bijvoorbeeld uw gemeente, verzekeraar, etc.

 

[ 1
In 2015 worden in de jeugd-ggz de volgende hoofddiagnosegroepen onderscheiden: 1. Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 2. Pervasieve stoornissen 3. Overige stoornissen in de kindertijd 4. Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen 5. Aan alcohol gebonden stoornissen 6. Aan overige middelen gebonden stoornissen 7. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 8. Depressieve stoornissen 9. Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 10. Angststoornissen 11. Somatoforme stoornissen 12. Eetstoornissen 13. Persoonlijkheidsstoornissen en 14. Restgroep diagnose.

 

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.