Veranderende zorg

Veranderende zorg

Naast de decentralisaties, zoals die van de jeugdhulp, vinden er ook hervormingen plaats in de langdurige zorg. Al deze veranderingen en hervormingen hebben gevolgen voor burgers, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Informatie

Zowel de landelijke overheid als de gemeenten geven veel informatie. Het Rijk informeerde via landelijke campagnes en een landelijke helpdesk (voor burgers tel. 0800 - 0126 en voor verwijzers tel. 030 - 273 99 00). Gemeenten informeren via hun websites en huis-aan-huismedia. Sommige gemeenten starten net als het Rijk een campagne, maar dan over de veranderingen WMO, jeugd en Participatiewet. Zie ook deze handige website.

Via deze website van GGz Breburg informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen die dat heeft voor cliënten en medewerkers van GGz Breburg. We volgen daarbij zo veel mogelijk de informatie die beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van VWS en de gemeenten. Waar nodig en mogelijk vullen we die aan met toegespitste informatie.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.