Verwijzers

Verwijzers

Voorkomen

"Ernstige psychische problemen kunnen vaak voorkomen worden door mensen in een vroeg stadium hulp te bieden." Lees verder

GGz Breburg voor verwijzers

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen op twee manieren worden aangemeld. Via ZorgDomein of digitaal verwijzen.

Preventie, Consultatie en Deskundigheidsbevordering

GGz Breburg wil met preventieactiviteiten voorkomen dat mensen ernstige psychische problemen krijgen, die ze niet meer zelf kunnen oplossen, of dat klachten verergeren of terugkeren.

Een deel van de preventieactiviteiten bestaat uit groepscursussen en zelfhulpcursussen voor mensen met lichte tot matige klachten. Een tweede soort preventieactiviteiten is gericht op mensen, die zelf geen klachten hebben maar wel een verhoogd risico.

GGz-consulenten dragen hun kennis van de psychiatrie over in huisartsenpraktijken, instellingen voor maatschappelijk werk en verstandelijk gehandicaptenzorg en aan eerstelijns psychologen. In huisartsenpraktijken bieden de consulenten ook screening en ultrakorte proefbehandelingen. Met cursussen, trainingen en voorlichting aan verwijzers en partners in welzijn en zorg, deelt het centrum GGz-kennis.

Maatschappelijk Steunsystemen

Het centrum heeft de regiefunctie voor het opzetten van maatschappelijke steunsystemen. Dit zijn platformen voor het signaleren van problemen en casuïstiekoverleg over mensen die de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen.

Zorgbemiddelaars

GGz Breburg heeft zorgbemiddelaars aangesteld die onze partners (gemeenten, huisartsen, CJG’s etc.) kunnen helpen bij hun vragen wanneer zij cliënten in de leeftijd tot en met 23 jaar willen doorverwijzen. Hieronder vindt u de namen en het telefoonnummer van deze zorgbemiddelaars. Bent u verwijzer en heeft u een vraag? Aarzelt u niet om te bellen. U kunt contact opnemen met de volgende zorgbemiddelaars:

  • Imke van Wijk 
  • Sandra Valentin 
  • Kitty van den Boomen
  • Anne Nijenkamp
  • Lotte Hardenbol

Onze zorgbemiddelaars zijn tijdens kantooruren bereikbaar op ons centrale telefoonnummer 088-0166202. U kunt vragen een zorgbemiddelaar te spreken wanneer u vragen heeft over het zorgaanbod van Centrum Jeugd, vragen over een verwijzing, bespoediging en wachttijden. Tevens kunt u uw vragen stellen via zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl.


 

Contact opnemen

Telefoon:  088 - 016 16 16
E-mail:  info@ggzbreburg.nl

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.