GGz Breburg is binnen de landelijke GGz koploper in een aantal belangrijke maatschappelijke vernieuwingen:
  • We voerden als eerste GGz-instelling High & Intensive Care (HIC) in, een nieuwe manier van crisiszorg zonder separeren;
  • We zetten ons er als eerste ggz-instelling actief voor in om rokenbinnen de psychiatrie te ontmoedigen;
  • We maken deel uit van een regionaal project om het aantal suïcides in Noord-Brabant terug te dringen;
  • We ontwikkelden met steun van landelijke experts en andere instellingen een nieuwe aanpak voor de langdurige klinische zorg: Active Recovery Triad.

Kennis Innovatiecentra

We hebben twee Kennis Innovatie Centra (KIC) opgericht, waar studenten samen met ervaringsdeskundigen werken aan verbeteringen in ons zorgproces. We bieden ze onderzoeksvragen aan uit de praktijk, die zij onder deskundige begeleiding uitwerken. Avans Hogeschool Verpleegkunde en Sociale Studies, Fontys Hogeschool Verpleegkunde, ROC Tilburg, Vitalis College en de opleiding tot Verpleegkundig Specialisten (GGZVS) participeren in de KIC.