GGz Breburg wil de nieuwste behandelingen aanbieden, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. Daarom nemen we actief deel aan wetenschappelijk onderzoek. Onze samenwerkingspartners zijn de Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus MC, LUMC en het Trimbos Instituut.

Commissie wetenschappelijk onderzoek

Onze commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) beoordeelt onderzoeksvoorstellen op relevantie voor cliënten, kwaliteit en ethiek (dit laatste wordt ook nog door een externe medisch-ethische commissie getoetst). Daarnaast begeleidt de commissie onze promovendi tijdens hun onderzoek.  Er lopen op dit moment vijf onderzoekslijnen binnen GGz Breburg:

  • Effectiviteit in de GGz;
  • Kosteneffectiviteit in de GGz;
  • Comorbiditeit en lichamelijk onverklaarde klachten;
  • Diagnostiek;
  • Zorgmodellen, zoals collaborative care.

Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van de CWO, Helene Andrea: h.andrea@ggzbreburg.nl

Geestdrift

GGz Breburg maakt onderdeel uit van Geestdrift; een academische werkplaats binnen het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit van Tilburg. Hier werken wetenschappers en praktijkinstellingen structureel samen aan onderzoek. Een aantal van onze promovendi is ondergebracht in Geestdrift.