GGz Breburg wil de nieuwste behandelingen aanbieden, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. Daarom nemen we actief deel aan wetenschappelijk onderzoek.

Het WetenschapsHuis GGz Breburg

GGz Breburg vindt innovatie middels toegepast wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Binnen GGz Breburg vinden wetenschappelijk onderzoekers elkaar in het Wetenschapshuis: een netwerk van en voor onderzoekers, opgericht voor het stimuleren, professionaliseren en uitdragen van wetenschap en innovatie binnen de organisatie. Hierbij is het doel dat het wetenschappelijk onderzoek en delen van kennis om de nieuwe inzichten toe te passen leidt tot verbetering van onze behandelresultaten.

Overzicht onderzoekslijnen

 1. Gecombineerde lichamelijke en psychische klachten
  Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) behandelt cliënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Het centrum heeft eind 2014 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting TOPGGz behaald. In 2019 is het keurmerk met vier jaar verlengd.
  Contactpersonen:
  Dr. Iman Elfeddali, senior wetenschappelijk onderzoeker, emailadres: i.elfeddali@ggzbreburg.nl

  Dr. Arjan Videler, manager behandeling, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en senior onderzoeker, emailadres: a.videler@ggzbreburg.nl
 2. Persoonlijkheidsstoornissen & autismespectrumstoornissen
  PersonaCura biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen. Het centrum heeft in 2019 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting TOPGGz behaald.
  Contactpersonen:
  Dr. Arjan Videler, manager behandeling, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en senior onderzoeker, emailadres: a.videler@ggzbreburg.nl
  Dr. Machteld Ouwens, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist en senior onderzoeker, emailadres: m.ouwens@ggzbreburg.nl

 3. Herstelondersteunende-, Intensieve- en Persoonsgericht Zorg (HIP)
  In deze lijn wordt onderzoek gedaan naar actuele praktijkgerichte thema’s op het gebied van Herstelondersteunende, Intensieve en Persoonsgerichte Zorg (HIP), waarbij aansluiting op de hulpvraag van en regie bij de cliënt en diens netwerk belangrijke uitgangspunten zijn. De thema’s herstelgericht werken, samen beslissen & leren, het samenwerken in de triade, intensieve zorg in zowel de ambulante als de klinische setting, (het voorkomen van) verplichte zorg en het gebruik van gepersonaliseerde informatiebronnen horen bij deze onderzoekslijn.
  Contactpersonen:
  Dr. Yolande Voskes, senior onderzoeker GGz Breburg, Zorggroep Impact, emailadres: y.voskes@ggzbreburg.nl

  Dr. Margot Metz, senior onderzoeker & verpleegkundige GGz Breburg, emailadres: m.metz@ggzbreburg.nl

Commissie wetenschappelijk onderzoek

Onze commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) beoordeelt onderzoeksvoorstellen op relevantie voor cliënten, kwaliteit en ethiek. Daarnaast begeleidt de commissie onze promovendi tijdens hun onderzoek. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van de CWO, Helene Andrea: h.andrea@ggzbreburg.nl

Geestdrift

GGz Breburg maakt onderdeel uit van Geestdrift; een academische werkplaats binnen het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit van Tilburg. Hier werken wetenschappers en praktijkinstellingen structureel samen aan onderzoek. Een aantal van onze promovendi is ondergebracht in Geestdrift. 

Brabant Academie

Bij wetenschappelijk onderzoek trekken we ook samen op met collega’s die werkzaam zijn binnen de Brabant Academie. In de Brabant Academie werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek.