GGz Breburg wordt aangestuurd door twee bevlogen bestuurders. Daarnaast is er een 6-koppige Raad van Toezicht, die de Raad van Bestuur adviseert en controleert.

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid van GGz Breburg. De leden leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Onze Raad van Bestuur bestaat uit twee personen:

Alex de Ridder, lid Raad van Bestuur, Julliëtte van Eerd, voorzitter Raad van Bestuur    

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat op (088) 016 11 12.

Reglement Raad van Bestuur ->

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht beoordeelt elk jaar een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur, waaronder de strategische koers van GGz Breburg, de begroting en de jaarrekening. De raad is zo samengesteld dat zij onafhankelijk en kritisch kan functioneren. De leden onderhouden goede, regelmatige contacten met onder andere de cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht vertelt in de toezichtvisie meer over de missie en visie en wat de toezichthoudende rol inhoudt. 
Klik hier voor de jaarverantwoording 2022 van de Raad van Toezicht van GGz Breburg. 

Reglement Raad van Toezicht ->

Voorzitter:
Paul de Schipper  

Leden:
Anton Zuure, Saskia Langbroek, Wiepke Cahn, Bram de Klerck en Tanja Enninga.