GGz Breburg wordt aangestuurd door twee bevlogen bestuurders. Daarnaast is er een 7-koppige raad van toezicht, die de raad van bestuur adviseert en controleert.

Raad van bestuur 

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid van GGz Breburg. De leden leggen verantwoording af aan de raad van toezicht. Onze raad van bestuur bestaat uit twee personen:

Ariëtte van Reekum
psychiater, bestuurder 

 

Vacature voor de functie voorzitter      

De raad van bestuur is bereikbaar via het secretariaat op (088) 016 11 12.

Raad van toezicht 

De raad van toezicht beoordeelt elk jaar een aantal belangrijke besluiten van de raad van bestuur, waaronder het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De raad is zo samengesteld dat zij onafhankelijk en kritisch kan functioneren. De leden onderhouden goede, regelmatige contacten met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Voorzitter:
Martin Bontje

Leden:
John Taks, Wilma de Jong-Verspeek, Annette van de Meene, Anton Zuure, Saskia Langbroek, 1 vacature