De leden van de cliëntenraad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. De cliëntenraad geeft de organisatie gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisregels of de veiligheid. In de cliëntenraad zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om in behandeling te zijn bij de GGz. Daardoor voelen ze zich extra betrokken bij de belangen van onze cliënten.

Cliëntencommissie

Elke zorggroep binnen GGz Breburg heeft daarnaast een cliëntencommissie. De leden van deze commissies praten met de directie over specifieke onderwerpen die binnen de zorggroep en de afdelingen spelen.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de activiteiten van de cliëntenraad en de cliëntencommissies? Wil je iets bespreken dat voor alle cliënten van belang is? Neem dan gerust contact met ons op. We staan altijd open voor een gesprek en zijn regelmatig aanwezig op de verschillende locaties van GGz Breburg.

Voor individuele vragen verwijzen we je naar de patiëntenvertrouwenspersonen (PVP).

Voorzitter cliëntenraad:
Simone de Bruijn 
Lage Witsiebaan 4, 5042 DA Tilburg 
Postbus 770, 5000 AT Tilburg 
(088) 016 15 12
clientenraad@ggzbreburg.nl