De leden van de cliëntenraad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. De cliëntenraad geeft de organisatie gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisregels of de veiligheid. In de cliëntenraad zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om in behandeling te zijn bij de GGz. Daardoor voelen ze zich extra betrokken bij de belangen van onze cliënten.
  • De leden van de cliëntenraad praten mee over overkoepelende onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn;
  • De cliëntenraad geeft de organisatie gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisregels of de veiligheid;
  • In de cliëntenraad zitten cliënten en ex-cliënten die uit eigen ervaring weten hoe het is om in behandeling te zijn bij GGz Breburg;
  • De cliëntenraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter Tom Herregodts en twee leden van de raad; Jesse Vos en Cees van Gils.

Cliëntencommissies

Naast een cliëntenraad die zich bezighoudt met overkoepelende onderwerpen zijn er binnen alle zorggroepen van GGz Breburg ook cliëntencommissies. Zij hebben dezelfde (advies) rechten en plichten, maar focussen zich in grotere mate op de eigen zorggroep. De cliëntencommissies zijn van onschatbare waarde; zij staan erg dichtbij de cliënten en kunnen heel direct een goed beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen GGz Breburg en hier ook snel over in gesprek met de directie van de zorggroep.

Cliëntmedezeggenschap

De basis van de cliëntmedezeggenschap is de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’. Deze wet regelt onder meer de onderwerpen waarover de organisatie (verzwaard) advies moet vragen aan haar cliënten.

Vragen, opmerkingen of dorst?

Wees niet bang en stuur gerust een mailtje naar clientenraad@ggzbreburg.nl en dan plannen we een kopje koffie op ons kantoor aan de Lage Witsiebaan 4 in Tilburg. Omdat het cliëntencommissie en -raadswerk een vrijwillige functie is kunnen we niet garanderen dat we altijd bereikbaar zijn, maar we beloven ons best te doen en ontvangen je graag!

Tapster

Maak jij al gebruik van Tapster? Dit is een digitaal platform, opgezet door de cliëntenraden, speciaal voor cliënten om medezeggenschap breder mogelijk te maken. Via Tapster kunnen cliënten meedenken over verschillende thema’s. Op dit moment zijn we bezig met het uitnodigen van cliënten, dit doen we per zorggroep. Heb jij nog geen uitnodiging ontvangen, maar wil jij alvast gebruik maken van dit platform? Meld je dan hier aan of mail naar tapster@ggzbreburg.nl.

Ook wanneer jij relevante content hebt, die je graag belicht wilt hebben vanuit cliëntperspectief, mag je mailen naar tapster@ggzbreburg.nl. We zijn vooral op zoek naar interactieve berichten waarop cliënten kunnen antwoorden, meningen kunnen geven of het gesprek over kunnen aangaan met elkaar. Bovenstaande geldt natuurlijk ook als je als cliënt graag iets wilt delen of vragen op Tapster. Horen dit graag van je.