In onze strategische koers staat één krachtige wens centraal: we willen dat jij je leven de baas blijft.

Van te groot naar klein genoeg

We beloven je dat we samen de weg zoeken naar herstel. Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. Samen werken we aan behapbare doelen, die (opnieuw) betekenis geven aan je leven en je helpen in je herstel. Zo verandert je psychische kwetsbaarheid van ‘te groot om te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’.

Er is altijd hoop

Hoop is essentieel voor herstel, dus die geven we je - altijd. Iedereen kan herstellen van de gevolgen van een psychiatrische kwetsbaarheid, maar dat is niet altijd hetzelfde als genezen. Herstel kan ook betekenen dat je minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. 

Herstel is intens persoonlijk

Herstellen is een intens persoonlijk proces: alleen jij weet wat je gelukkig maakt. Jíj staat dus centraal bij ons – niet je diagnose. We bieden je de beste behandeling, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden. We geloven sterk in de kracht van samenwerking, daarom betrekken we ook je familie en naasten bij je herstelproces. Uiteraard doen we dat op een manier die jij prettig vindt. De herstelvisie  We werken volgens de herstelvisie, ook wel herstelondersteunende zorg genoemd. Deze visie kent vier belangrijke uitgangspunten: 

  1. Eigen regie. We vertellen je duidelijk welke vormen van zorg en ondersteuning we je kunnen bieden en we maken hierin samen reële keuzes. 

  2. Ervaringskennis. Niemand begrijpt je beter dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Daarom zetten we ook ervaringsdeskundigen in, die je helpen in je herstelproces.
     
  3. Toegang tot goede zorg. We bieden je bewezen effectieve behandeling en begeleiding; zo integraal en snel als mogelijk is. We doen ons best om (verergering van) problemen voorkomen.

  4. Verbinding met de maatschappij. Herstellen doe je het best in je eigen omgeving. GGz Breburg werkt actief samen met ketenpartners in de wijk, zodat jij zoveel mogelijk kunt blijven meedoen in het dagelijks leven.

Iedereen zijn leven de baas

We functioneren allemaal het best als we grip hebben op ons leven. Je leven de baas blijven – dat slaat dus zeker niet alleen op het herstelproces van onze cliënten, maar bijvoorbeeld ook op de werkdruk die onze medewerkers soms ervaren, of op de bureaucratie waaronder we als organisatie gebukt gaan. Al deze uitdagingen zijn voor ons even belangrijk.

Kernwaarden 

De medewerkers van GGz Breburg spannen zich met hoofd (deskundig), hart (aandachtig) en handen (doortastend) voor je in. Zo kunnen zij je de beste specialistische behandeling en ondersteuning bieden.