In alles wat wij doen staat één krachtige wens centraal: we willen dat jij je leven de baas blijft.

Missie: Iedereen zijn leven de baas

We beloven je dat we samen de weg zoeken naar herstel. Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. Samen werken we aan behapbare doelen, die (opnieuw) betekenis geven aan je leven en je helpen in je herstel. Zo verandert je psychische kwetsbaarheid van ‘te groot om te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’.

We functioneren allemaal het best als we grip hebben op ons leven. Je leven de baas blijven – dat slaat dus zeker niet alleen op het herstelproces van onze cliënten, maar bijvoorbeeld ook op de werkdruk die onze medewerkers soms ervaren, of op de bureaucratie waaronder we als organisatie gebukt gaan. Al deze uitdagingen zijn voor ons even belangrijk.

Visie: Herstelondersteunende zorg

Hoop is essentieel voor herstel, dus die geven we je - altijd. Iedereen kan herstellen van de gevolgen van een psychiatrische kwetsbaarheid, maar dat is niet altijd hetzelfde als genezen. Herstel kan ook betekenen dat je minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. 

Herstellen is een intens persoonlijk proces: alleen jij weet wat je gelukkig maakt. Jíj staat dus centraal bij ons – niet je diagnose. We bieden je de beste behandeling, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden. We geloven sterk in de kracht van samenwerking, daarom betrekken we ook je familie en naasten bij je herstelproces. Uiteraard doen we dat op een manier die jij prettig vindt. 

Strategische Koers: Samen het Sterkst in Mentale Gezondheid

De Nederlandse ggz hoort al jaren bij de wereldtop en daar draagt GGz Breburg haar steentje aan bij, als koploper op gebied van diverse inhoudelijke ontwikkelingen. Toch zien we dat de organisatie van ons aanbod meer en meer begint te knellen en dat de kosten van de gezondheidszorg, ook in de ggz steeds hoger worden en onder druk staan. De hulpvraag aan de ggz wordt groter, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt en de regeldruk verder toenemen. Dat leidt tot te lange wachtlijsten die we niet opgelost krijgen met de huidige manier van werken. Daarnaast verandert ook de aard van de hulpvraag. Mensen zijn mondiger en wensen meer transparantie. Met onze nieuwe strategische koers 'Samen het Sterkst in Mentale Gezondheid' bieden we een antwoord op deze veranderende wereld om ons heen.

Lees in deze infographic of de uitgebreide publieksversie meer over onze Strategische Koers >

Uitgangspunten strategische koers

Binnen onze strategische koers staan centraal: Wij zien de mens, Samen en Dichtbij.

  • Wij zien de mens

Wie zich tot GGz Breburg wendt is niet alleen cliënt, maar een compleet mens. Een mens met een eigen plek, een eigen beleving en een eigen behoefte. Met mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Met unieke eigenschappen en eigen kracht. 

  • Samen

Met de cliënt, verwijzers, maar ook met andere zorgpartijen in de wijk. Met al deze partijen zoeken we actief de samenwerking op om tot de beste zorg te komen. 

  • Dichtbij

Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn. In al zijn facetten sluiten we zo dichtbij mogelijk aan bij de beleving en behoefte van de cliënt, maar ook bij die van de partners in het netwerk.