Wachttijden

Over Ons

Hieronder worden de wachttijden per regio en per onderwerp weergegeven.

Breda

Wachttijd in weken

 Aanmeldingswachttijd  Behandelwachttijd
Aandachtstekort en gedrag

4

4
Pervasief (incl. autisme) 11 5
Overige stoornissen kindertijd 4 4
Delirium dementie en overig 4 4
Alcohol gebonden 10 4
Overige aan middel gebonden stoornissen 10 4
Schizofrenie 5 1
Depressie 3 5
Bipolair en overig 3 3
Angst 3 5
Persoonlijkheid 8 5
Eetstoornissen 3 4
Forensische zorg  3 4Tilburg

Wachttijd in weken

 Aanmeldingswachttijd  Behandelwachttijd
Aandachtstekort en gedrag

6

3
Pervasief (incl. autisme) 11 5
Overige stoornissen kindertijd 6 3
Delirium dementie en overig 3 4
Alcohol gebonden 9 4
Overige aan middel gebonden stoornissen 5 6
Schizofrenie 6 2
Depressie 11 6
Bipolair en overig 5 3
Angst 11 6
Persoonlijkheid 11 8
Somatoforme stoornissen (incl. CLGG) 8 12
Eetstoornissen 5
7
Forensische zorg 2 4
     Waalwijk 

Wachttijd in weken                

 Aanmeldingswachttijd  Behandelwachttijd
Schizofrenie

3

2
Depressie 6 5
Angst 6 5
Persoonlijkheid 12 7
     

De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan voor u anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie hoe lang u naar verwachting op de intake of behandeling zal moeten wachten.

Aanmeldingswachttijd

Dit is het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt bij GGz Breburg en het moment dat u voor een eerste intakegesprek kunt komen.

Behandelingswachttijd

Dit is het aantal weken tussen het moment na het eerste intakegesprek en de start van de daadwerkelijke behandeling. Deze wachttijd kan ontstaan doordat na het eerste intakegesprek eventueel nog onderzoek gedaan moet worden. Of dat u moet wachten tot er plaats is voor een specifieke behandelvorm, die voor u geschikt is.

Wachtlijstbemiddeling

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekering of zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst wat de te volgen aanpak gaat worden (ambulante behandeling of klinische opname).

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 9 april 2018

Per zorgaanbod binnen Jeugd verschilt de wachttijd van 0 tot 3 maanden. Voor al onze klinische behandelingen is er geen wachttijd. Het centrum zet zich erg in om de wachtlijst steeds verder in te korten. Houd deze pagina in de gaten, als er ontwikkelingen zijn zullen wij dat ook hier vermelden.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.