Hulp vragen als je op je kwetsbaarst bent, is beslist niet gemakkelijk. Daarom vinden we het bij GGz Breburg heel belangrijk dat je je welkom voelt met al je vragen, frustraties, dromen en onzekerheden. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in.

We beseffen dat een fijn contact met onze hulpverleners de kwaliteit van onze zorg verhoogt en het effect van je behandeling bevordert. Maar niet alleen cliënten en hun naasten hebben profijt van een warme ontvangst; ook de werksfeer tussen collega’s en de samenwerking met externe partners (zoals verwijzers, gemeenten en verzekeraars) verbetert als zij zich welkom en gewaardeerd voelen.

Een welkom gevoel; zo bereiken we dat:

  • Al in het eerste contact met nieuwe cliënten wordt de basis voor herstel gelegd. We doen dan extra ons best om angst en onzekerheid weg te nemen;

  • We laten niemand dolen door onze organisatie. Iedereen die een beroep op ons doet, krijgt een vast aanspreekpunt. Als cliënt krijg je een regiebehandelaar:  je eigen contactpersoon bij wie je met al je vragen terecht kunt;

  • In al onze relaties stellen we ons gelijkwaardig, realistisch en duidelijk op. We zijn helder over wat je van ons mag verwachten, maar ook over wat wij van jou verwachten. Openheid is het sleutelbegrip in al onze contacten;

  • We leren van de ervaringen die cliënten en hun naasten met ons delen en verbeteren onszelf voortdurend.

'Ik geloof in de kracht van de glimlach. Een vriendelijk gezicht en oprechte aandacht geven ieder mens een goed gevoel'

(Paula de Glas, medewerker)

Klik hier voor een folder met informatie voor cliënten en naasten over GGz Breburg.