Voor cliënten met ADHD hebben we onze centra verdeeld over leeftijdsgroepen, om zo de best passende aanpak te bieden voor jouw situatie. Hier vinden volwassenen in de leeftijd 23 tot 60 jaar meer informatie bij een hulpvraag rondom ADHD meer informatie. Dat kan zijn op gebied van diagnostiek en/of behandeling. Daarnaast kan er sprake zijn van comorbiditeit (andere stoornissen naast de ADHD) waarbij het vermoeden is dat de ADHD op de voorgrond staat. Hoe verloopt zo'n behandeling nu precies?

Beluister hier de 'Binnen bij Breburg Podcast' over ADHD > 

Van verwijzing naar behandeling 

1. Verwijzingen aanmelding  

Verwijzing naar de specialistische ggz (SGGz) vindt plaats door de huisarts. Met de huisarts bespreek je je klachten en onderzoek je waar deze thuis horen. Bij een vermoeden van een enkelvoudige ADHD (dat betekent ADHD zonder dat daarnaast andere klachten spelen), kan de huisarts verwijzen naar een eerstelijnspraktijk die diagnostiek en kortdurende behandeling bieden. Opschaling naar SGGz vindt plaats bij complexere diagnostiek en problematiek waarbij er vaak meer speelt dan een enkelvoudige ADHD. De diagnostiek zelf kan complexer zijn dan vanuit een basis GGz (BGGz) onderzocht en behandeld kan worden. Na aanmelding door de huisarts, wordt contact opgenomen voor een telefonische screening of om direct een intake in te plannen.  

2. Intake en diagnostiek

In het intakegesprek worden de ADHD-klachten in kaart gebracht en in context geplaatst van je huidige functionerenTevens wordt bepaald of er een ADHD-onderzoek gepland moet worden waarbij relevante informatie verzameld wordt van vroeger tot nuBij sommige BGGz-instellingen wordt ook ADHD-onderzoek gedaan. Wanneer dit het geval is, wordt dat zo mogelijk ter plekke gepland. Doordat behandeling in de BGGz vaak beperkt is tot 8 tot 10 contacten, is er na diagnostiek weinig ruimte over voor behandeling. Naast de mogelijkheid tot een uitgebreider behandelaanbod, is een SGGz vaak beter toegerust op de complexere diagnostiek. Klachten en disfunctioneren kunnen meerdere oorzaken hebben. Het komt voor dat er na ADHD-diagnostiek verder onderzoek geadviseerd wordt omdat ADHD geen (volledige) verklaring biedt voor je klachten.  

3. Behandeling

Wanneer de diagnose ADHD is gesteld, en er is een behandelwens, wordt er samen met jou als cliënt, een behandelplan opgesteld waarbij je hulpvraag leidend is. Hierin staan de doelen voor de behandeling en behandelafsprakenDe behandeling wordt op maat aangeboden maar start doorgaans met psycho-educatie en richt zich afhankelijk van de hulpvraag op het vergroten van inzicht en vaardigheden. De cliënt is samen met de behandelaar verantwoordelijk voor het traject. De sociale omgeving wordt gedurende de behandeling waar nodig, en in meer of mindere mate, betrokken bij de behandeling. Bij een medicatiewens kan na het volgen van de psycho-educatie, een consult ingepland worden bij de psychiater of verpleegkundig specialist. Alle disciplines werken samen en stemmen hun inzet af op wat jij als client nodig hebt. Denk wat betreft behandeling aan zowel groepsbehandeling als individuele trajecten waarbij o.m. gewerkt wordt met CGT, EMDR, SFT, praktische coaching, ACT, mindfulness. Daarnaast kan beeldende therapie toegevoegd worden aan de behandeling. 

Omdat er naast ADHD vaak andere dingen aan de hand zijn (bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheidsproblematiek, problemen met wonen, schulden, etc.) werken we samen met teams binnen GGz Breburg (overleg, modulair aanbod, verwijzingen) en organisaties (ketenpartners) buiten GGz Breburg (ambulante thuisbegeleiding, overleg ketenpartners, doorverwijzingen).

Wachttijden tot intake en behandeling 

Klik hier voor de actuele wachttijden voor team ADHD 23+  

Team ADHD

Team ADHD-23+ bestaat uit ADHD-specialisten met verschillende achtergronden, zoals verpleegkundigen, psychologen en psychiaters. Binnen het team zijn verschillende behandelrichtingen vertegenwoordigd zodat het behandelaanbod breed is en afgestemd kan worden op de behoeften van de cliënt.

Over GGz Breburg 
GGz Breburg is een SGGz-instelling. Dat betekent dat wij specialistische zorg bieden op gebied van o.m. ADHD. Wij houden ons bezig met complexe diagnostiek, behandelen vanuit een multidisciplinair kader en proberen waar nodig zoveel mogelijk samen te werken met andere teams en organisaties om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag. 

Locaties ADHD volwassenen

Contact

Voor meer informatie, neem je contact op met Centrum ADHD volwassenen