Lees hier het laatste nieuws rondom de ontwikkelingen op het terrein Jan Wierhof van GGz Breburg in Tilburg.

Nieuwsbrief Armhoefse Akkers

Het is alweer enkele maanden geleden dat u de nieuwsbrief voor de wijk Armhoefse Akkers van ons heeft ontvangen. Zoals eerder aangekondigd in de wijkkrant informeren we u in deze nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen. Onderwerpen in deze editie zijn de stand van zaken renovatie van Gebouwen 1, 2 en 3 Jan Wierhof, de opvolging van Johan Manders, informatie over de buurtbijeenkomst op 19 juni (19.30 uur in werkcafé Jan Wierhof) en de vooraankondiging van de open dag in gebouw 2 en 3 van Dubbele Diagnose. Lees de nieuwsbrief van juni 2018.

Bijlage bij nieuwsbrief: 'Samenwerkingsafspraken Jan Wierhof'

Uitnodiging open dag Dubbele Diagnose

Na een renovatieperiode van slechts negen maanden is het dan zover: de gebouwen 2 en 3 op de Jan Wierhof van Dubbele Diagnose zijn klaar! Wij nodigen u van harte uit om dinsdag 26 juni alle vernieuwingen met eigen ogen te komen bekijken. Lees de uitnodiging.

Stichting Philadelphia mogelijk in gebouw 8.1 Jan Wierhof

In de afgelopen maanden is er gesproken met de Stichting Philadelphia over de mogelijke huur van gebouw 8.1 voor de periode van 2 jaar. Omdat wij communicatie en openheid naar de buurt belangrijk vinden, hebben we in het beheeroverleg afgesproken dat we de opzet van de activiteiten van Stichting Philadelphia plaatsen op deze website en in de wijkkrant. Tevens zal de Stichting Philadelphia op 19 juni een presentatie geven over hun plannen, zie nieuwsbericht 'Nieuwsbrief Armhoefse Akkers'. De beslissing over de definitieve komst is nog niet genomen. Hierover bestaat nog steeds bestuurlijk overleg. De bijeenkomst is 19 juni (19.30 uur in werkcafé Jan Wierhof).
Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Meer informatie via www.philadelphia.nl.