Op weg naar een rookvrije omgeving.

De ambitie van GGz Breburg is om op 1 januari 2018 een rookvrije omgeving te hebben voor alle medewerkers en cliënten. Samen met cliënten en medewerkers is daarom een nieuw rookbeleid ontwikkeld:

'GGz Breburg biedt haar medewerkers en cliënten een rookvrije omgeving'.

Op deze pagina vind je meer informatie, ook informatie die jou helpt om dit onderwerp bij collega's of cliënten bespreekbaar te maken of uit te leggen.