Het jaarlijks aantal zelfdodingen in Nederland stijgt sinds 2007 en Noord-Brabant steeg daarin als provincie landelijk naar de 2e plaats, nu voor het 2e jaar op rij. Van het aantal mensen dat suïcide heeft gepleegd ontving op dat moment slechts 40% geestelijke gezondheidszorg. Dit terwijl 80-90% van de zelfdodingen plaatsvindt in het kader van een psychische stoornis, meestal een depressie, en zelfdoding meestal te voorkómen is door adequate hulp.

GGz Breburg start daarom onder leiding van prof.dr. van der Feltz-Cornelis (projectleider) met de ketenpartners een regionaal suïcidepreventie project in Noord-Brabant, gericht op monitoring, goede onderlinge samenwerking, snelle toegang tot zorg, en follow up van personen die risico op suïcide lopen. Het patiëntperspectief wordt ingebracht door de Depressie Vereniging. Dit project loopt van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2020. Het betreft enerzijds een praktische aanpak in de keten en in de zorg, en anderzijds een onderzoeksproject ingebed in Tilburg University, dat het effect van deze aanpak evalueert.

Onze missie

De primaire missie is om aan de hand van vier pijlers over vier jaar tijd het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant te doen dalen met 20%.

 


 

Actueel