Sinds het najaar van 2016 werken de geestelijke gezondheidszorgorganisaties in Noord-Brabant - GGz Breburg, GGzE, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en GGZ Westelijk Noord-Brabant – samen met ketenpartners aan een regionaal suïcidepreventieproject. Dit project is gericht op goede onderlinge samenwerking in de keten, het verbeteren van communicatie tussen ketenpartners, het aanpakken van snelle toegang tot zorg en opvolgen van personen met verhoogd suïciderisico. Dit project wordt ook wel ‘SUPREMOCOL’ genoemd, wat staat voor: SUïcide PREventie door MOnitoring en COLlaborative Care.

Aanleiding

In Nederland liet het aantal zelfdodingen een stijging zien sinds 2007. De provincie Noord-Brabant heeft relatief hoge suïcidecijfers ten opzichte van andere provincies; meerdere jaren stond Noord-Brabant op de tweede plaats. Slechts 40% van de mensen die overleed door suïcide was in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, terwijl 80-90% van de suïcides plaatsvindt in het kader van psychische problematiek, zoals een depressie. Tijdige inzet van passende zorg is belangrijk om de begeleiding van deze groep te verbeteren en het aantal zelfdodingen te laten dalen.

Streefbeeld

Het streefbeeld van SUPREMOCOL is:

‘Met SUPREMOCOL verbetert de samenwerking in de keten rond suïcidepreventie in Noord-Brabant, waardoor het aantal suïcides in de provincie daalt. Professionals en ketenpartners gebruiken dagelijks het monitoringsysteem, volgen de beslissingsondersteuning en de mensen die zijn aangemeld in het monitoringsysteem krijgen passende zorg’.

Werkwijze

Mensen bij wie sprake is van een verhoogd suïciderisico kunnen door aan SUPREMOCOL deelnemende professionals (vanuit ketenpartners en ggz-organisaties) in een door ons ontwikkeld monitoringsysteem worden aangemeld. Een aanmelding gebeurt alleen met toestemming van de persoon. Een aanmelding in het SUPREMOCOL-monitoringsysteem kan plaatsvinden als er volgens een professional sprake is van verhoogd suïciderisico.
Door een aanmelding in het SUPREMOCOL-monitoringsysteem neemt een hulpverlener van de ggz-instelling die het dichtst bij de woonplaats van de persoon is, binnen korte termijn contact met de persoon op. Het doel van dit contact is om te kijken hoe het met hem/haar gaat en om passende zorg te regelen. Aansluitend wordt gedurende één jaar vijf keer contact met de persoon opgenomen om te kijken hoe het gaat en of de zorg nog aansluit. Dat gebeurt 6 weken na de aanmelding en het bijbehorende eerste contact en vervolgens na 3, 6, 9 en 12 maanden.

Looptijd

De ontwikkeling en implementatie van dit suïcidepreventieproject in Noord-Brabant loopt van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2020. Tevens loopt er gelijktijdig een wetenschappelijke evaluatie naar het project dat is ingebed bij Tranzo, Tilburg University.

Infographic en nieuwsbrieven

Een infographic over SUPREMOCOL vindt u hier. Geïnteresseerden voor de maandelijkse nieuwsbrief van het project kunnen zich inschrijven via SUPREMOCOL@ggzbreburg.nl.

Actueel

Overig: