Om goede zorg te kunnen leveren, vinden we een goede samenwerking met verwijzers erg belangrijk. Onze contacten gaan veel verder dan het aanmelden en overnemen van cliënten. Verwijzers kunnen ook bij GGz Breburg terecht voor preventie, consultatie en deskundigheidsbevordering. We werken samen met ketenpartners in de wijk en hebben een crisisdienst waar verwijzers een beroep op kunnen doen.

Ik wil een patiënt aanmelden

Verkennend gesprek

Vanaf 1 december 2023 starten alle aanmeldingen* (vallend onder de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet) met een verkennend gesprek. In het verkennend gesprek onderzoeken we samen met de hulpvrager en zijn/haar naasten wat de vraag is en wat er nodig is om deze vraag te beantwoorden. Niet de aandoening maar het persoonlijke verhaal van de hulpvrager staat centraal. Lees meer over onze werkwijze.

Consultatie 

Heeft jouw praktijk al een vast contactpersoon (consultatiegever) bij één van de Mentale Gezondheidscentra? Dan kun je met hem/haar contact opnemen als je behoefte hebt aan afstemming over de behandeling of verwijzing van jouw patiënt.

Heb je (nog) geen vast contactpersoon (consultatiegever) bij één van de Mentale Gezondheidscentra? Dan kun je jouw vraag stellen via aanmelden@ggzbreburg.nl of bel: 088 0161870. Op doordeweekse dagen is er een inhoudelijk deskundige verbonden aan het centraal aanmeldpunt. 

Preventie 

Door te investeren in preventie, voorkomen we dat psychische problemen verergeren of terugkeren. Ons preventieaanbod is bedoeld voor:

  • iedereen die wil werken aan veerkracht en herstel;
  • familieleden en naasten van mensen met psychische problemen;
  • professionals en vrijwilligers.

Voor ons preventieaanbod is geen verwijzing nodig. De cursussen worden betaald door de gemeente en zijn gratis voor deelnemers. Bij sommige cursussen vragen we een kleine bijdrage voor het lesmateriaal. Lees meer over preventie.

Deskundigheidsbevordering

We dragen onze kennis van de psychiatrie actief over in huisartsenpraktijken, bij maatschappelijk werk, de verstandelijk gehandicaptenzorg, en eerstelijns psychologen. Bij de huisarts voeren we ook screenings en ultrakorte proefbehandelingen uit. Daarnaast geven we cursussen, trainingen en voorlichting aan verwijzers en partners in welzijn en zorg. 

In de wijk

Mensen herstellen sneller van een psychiatrische aandoening als ze in hun vertrouwde omgeving wonen, zo gewoon mogelijk leven en zoveel mogelijk deelnemen aan het dagelijks leven. Daarom werkt GGz Breburg actief samen met ketenpartners in de wijk.