GGz Breburg biedt gesprekstherapie of psychotherapie enkel aan cliënten die de Nederlandse of Engelse taal voldoende beheersen. Acute en intensieve zorg, inclusief crisiszorg, is hierop een uitzondering. Deze zorg bieden we aan alle cliënten, inclusief overige anderstaligen.

In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om hiervan af te wijken, bijvoorbeeld door een tolk in te zetten. Dat besluit wordt genomen door of onder verantwoordelijkheid van de behandeldirecteur/-manager.

Voor Engelstaligen zal worden gezocht naar behandelaren die de Engelse taal voldoende machtig zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan geldt hetzelfde beleid als voor overige anderstaligen.